Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spinocellulært carcinom/planocellulært carcinom (SCC/PCC)

 

Beskrivelse:

SCC/PCC i huden er den næsthyppigste maligne hudtumor i Danmark, og findes typisk hos ældre mennesker svarende til de soleksponerede områder. Der er ca. 1400 nye tilfælde om året.

Den vigtigste kendte årsag til udvikling af SCC i huden er eksponering for UV-stråling.

Kemiske og fysiske påvirkninger, virusinfektioner (HIV og HPV) samt genetiske forhold (Albinisme og Xeroderma pigmentosum) og kroniske inflammatoriske tilstande kan også have en betydning.

Eksponering for UV-stråling kommer væsentligst fra solen. Udvikling af SCC som følge af UVB-bestråling skyldes DNA-skader i hudcellerne og dels en ændret funktion af hudens immunsystem. Patienter, der er i længerevarende immunosupressiv behandling, har større forekomst af SCC, og forekomsten er næsten lige så hyppig som forekomsten af BCC hos denne patientkategori. SCC hos patienter i immunosupressiv behandling har ofte et mere aggressivt forløb end hos mennesker med normalt immunsystem.

Spinocellulære karcinomer i huden er langsomt voksende tumorer, initialt hyperkeratotiske, men efterhånden ulcererende med et initialt lavt metastasepotentiale. Metastaserisikoen relateres overvejende til tumorens størrelse (udbredning langs overfladen og invasionsdybden)

Målgruppe – modtagelse:

Patienter hvor der er rejst begrundet klinisk mistanke om SCC/PCC eller med allerede biopsiverificeret hudcancer. Henvisningerne kan komme fra almen praktiserende læge, praktiserende speciallæge og sygehusafdelinger i hele region Nordjylland.

Der et krav, at der forligger en biopsi ved henvisningen. Er dette ikke tilfældet, kan henvisningen returneres med besked om at egen læge skal tage en biopsi og sende en ny henvisning, Finder man ikke dette hensigtsmæssigt af hensyn til evt. længere ventetid, skal der sendes brev til egen læge om at tage biopsi ved fremtidige henvisninger.

 

Henvisninger sendes elektronisk til Plastikkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Indkomne henvisninger visiteres til enten forundersøgelse ved plastikkirurgisk læge eller viderevisiterers til fællesonkoplast-konference på onkologisk afdeling alt efter kompleksitet (fx tumorer på næsen). Ved tilstrækkelig information samt begrænset udbredelse (fx tumorer på kroppen) kan visiteres direkte til forundersøgelse inkl. excision i samme seance.

 

Patienten skal indkaldes til forundersøgelse inden for 1 måned. Immunsupprimerede patienter skal ses indenfor 14dage.

Formål:

Formålet med denne instruks er at beskrive behandlingsforløbet for patienter med SCC/PCC på Plastikkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Udredning og behandling:

Forundersøgelse:

 • Skal indeholde:

  • Anamnese:

  • Allergier:

  • Tidligere: (relevant)

  • Medicin:

  • Aktuelle:

  • Objektivt:

   • ▪ Inspektion med angivelse af størrelse samt nøjagtig lokalisation

   • ▪ Vurdering af om evt. risikoområder er involverede

   • ▪ Forskydelighed

   • ▪ Regionale lymfeknuder.

 

1: Kirurgi:

Overordnet er den kirurgiske behandling af SCC/PCC ens uafhængigt af subtype, dog obs. ved perineural vækst. I tilfælde med affektion af risikoområder kan afviges fra nedenstående retningslinjer.

 

 • Velafgrænsede karcinomer exideres i 7mm afstand fra klinisk afgrænsning. Udmåling af sikkerhedsafstand foregår på relakseret hud under skarpt lys evt. lupbriller/dermoskopisk vejledning.

 • Tenformet forlængelse er tilladt for bedst mulige kosmetiske resultat.

 • Tumorer i risikoområder, dårligt afgrænsede tumorer eller recidivtumorer, som kræver laprekonstruktion excision/reexcision med peroperativ frys-mikroskopi.

 • Tumorer på kroppen eller tumorer, der er velafgrænsede og som kan lukkes direkte eller med transplantat, skal ikke bookes til frys.

 • Præparatet markeres altid med sutur.

 • Om muligt benyttes intracutan suturering på ekstremiteter samt truncus.

 • Hvis der er omstændigheder, som gør, at der afviges fra retningslinjerne, skal dette konfereres med speciallæge. Årsag, hvem der er konfereret med og patientens samtykke (eller hvis der er patientens ønske) skal journalføres.

 • Tumorer i risikoområder som kan kræve afvigelse fra retningslinjer bør konfereres med speciallæge

 

2: Stråleterapi ved onkologisk afdeling:

 • Stråleterapi: Er især anvendelig hos personer over 60år, og yngre personer, hvor kirurgisk behandling ikke er mulig, eller hvor der forventes et dårligere kosmetisk resultat ved anvendelse af kirurgi.

 • Ved mindre tumorer vil behandling med overfladisk røntgenbestråling kunne anvendes. Dette gives med dagligt behandling i 2 uger (<3 mm i tykkelse). Ved mere udbredte tumorer og behov for strålebehandling af regionære lymfeknuder, vil behandlingen gives med foton- eller elektronbetråling af 4 til 6 ugers varighed. Strålereaktionen forventes at svinde i løbet af 4-6 uger efter endt strålebehandling.

 

Kontrolforløb

 • Hvis der foreligger patologisvar med frie kanter, skal patienten inkluderes i et kontrolfforløb. Henvisning til onkologisk afdeling såfremt nedenstående er opfyldt, øvrige patienter skal henvises til videre kontrol hos egen læge eller praktiserende hudlæge.

 

Alder:

Under 75 år

 

Eller

 

Placering :

Alle: skalp, Øre, øjenlåg, læber og næse

Over 10mm: kinder, hoved og hals

Over 20mm: trunkus og ekstremiteter

 

Eller 

 

Patologi:

dybde og tykkelse: >2 mm eller clarks IV eller V

perineural, lymfatisk eller vaskulær involvering

desmoplastisk, adenosquamøse eller metaplastiske subtyper

 

recidiv eller behandlet for metastaser

immunosuprimerende behandling

patienter med kronisk leukæmi/lymfom

kontrolforløb efter endt strålebehandling.

 

Kontrolforløb

Hver 4. måned i første år og herefter hver 6. måned i andet år. Afsluttes efter 2 år,

hvis der ikke er tegn til recidiv

 

Resume:

Excision:

7mm afstand fra klinisk erkendbar sygdom. 10 mm ved højrisiko tumorer.

Til underliggende fascie eller i hvert fald et par mm subcutis, Dette gælder ikke i ansigtet, her gåes til SMASH, medmindre der er tegn til dybere vækst. Ved øret skal brusken oftest med, og læber ofte som gennemgående excision.

Tenformet forlængelse af tilladt.

Obs. risiko områder.

 

Reference:

Vishal M, John T Lear, Rolf-Markus S.”Non-melanoma skin cancer”. Lancet 2010

 

Pugliano-Mauro M, Goldman G. “Mosh surgery is effective for highrisk cutaneus squamous cell carcinoma”. Dermatol Surg 2010.

 

Marcl I, Stern RS. “Risk of developing a subsequent Nonmelanoma skin cancer in patients with a history of nonmelanoma skin cancer. A Meta-analysis”. Arch Dermatolo 2000.

 

Motley R, Kersey P and Lawrence C. “Multiprofessional guidelines for the management of the patient with primary cutaneus squamus cell carcinoma”. British Journal of plastic surgery 2003

 

Brantsch KD, Meisner C, Schoenfisch B, Trilling B, Wehner-Caroli J, Rocken M, Breuninger H. “Analysis of risk factors determining prognosis of cutaneus squamous-cell carcinoma: a prospective study”. Lancet 2008

 

Brodland DG and Zitelli JA. “Surgical margins for excision of primary cutaneous squamus cell carcinoma”. J Am Acad Dermatol 1992

 

Marks R, Rennie G, Selwood TS. “Malignant transformation of solar keratosis to squamous cell carcinoma”. Lancet 1998