Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Ophængninger/revurderinger – Aflysning

Beskrivelse

Ophængninger og revurderinger håndteres som regel med det samme, når de modtages og står derfor som en udført undersøgelse. Imidlertid vil vi af og til være udsat for, at ophængningen eller revurderingen ikke skal bruges alligevel. For at håndtere aflysningen korrekt skal nedenstående fremgangsmåde anvendes.

Arbejdsgang hvis ophængningen/revurderingen er udført – rigtig patient

Hvis ophængningen/revurderingen allerede er udført på den rigtige patient, skal der laves en beskrivelse i RIS. Der kan f.eks. stå: ”Ophængning til Fælles Lungekonference er aflyst af Lungemedicinsk Afdeling”. Når beskrivelsen er lavet, trykkes Endelig beskrivelse + Gem og luk.

Arbejdsgang hvis ophængningen/revurderingen er udført – forkert patient

Hvis det opdages, at der er sendt en ophængning/revurdering på en forkert patient, som allerede er udført, må der ikke laves en beskrivelse. Beskrivelsen kommer i patientens journal, og det kan skabe unødig bekymring for patienten.

 

Følgende fremgangsmåde skal anvendes:

PAS

Gå i HE,HVF og find den korrekte henvisning.

I feltet Henv.status skrives AU.

Billede 1

I feltet dato skrives den dato, henvisningen er aflyst.

Billede 2

Hvis der skrives i generel note i RIS på en undersøgelse, hvor man bagefter laver henvisningsstatus i PAS om til AU, vil teksten i generel note forsvinde helt.

Det er meget nødvendigt, at vi kan dokumentere, hvorfor ophængningen/revurderingen skal aflyses. Den eneste mulighed, vi har, er det lille bemærkningsfelt nederst til højre. Imidlertid kræver PAS, at feltet Type udfyldes med FUS. Feltet F. Dato (datoen for konferencen) Sgh og Afd. skal også udfyldes.:

Billede 8

Herefter trykkes Enter.

Outlook

Til sidst er det nødvendig at skrive en mail til de registreringsansvarlige om, at proceduren skal registreres, låses op og slettes, så vi undgår, at der registreres en procedure på den forkerte patient.

Mailen skal sendes til denne mailadresse: RadiologiskAfdeling-Registreringsansvarligesekretaerer@rn.dk.

Arbejdsgang hvis ophængningen/revurderingen ikke er udført

Hvis ophængningen/revurderingen endnu ikke er kørt igennem, skal følgende fremgangsmåde anvendes, både hvis ophængningen gælder den rigtige eller den forkerte patient:

PAS

Gå i HE,HVF og find den korrekte henvisning.

I feltet Henv.status skrives AU.

Billede 3

I feltet dato skrives den dato, henvisningen er aflyst.

Billede 4

Skriv på bemærkningslinjen hvem der aflyser ophængningen/revurderingen samt årsagen + egen 4-cifret kode..

Herefter trykkes Enter.