Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Omvisiteringer – Omvisitering af henvisninger mellem Billeddiagnostisk Afdelings matrikler

Beskrivelse

Hvis patienter ønsker en undersøgelse foretaget på en anden af Billeddiagnostisk Afdelings matrikler, skal følgende vejledning anvendes.

 

Matrikler

Afdelingskode

Ventegruppe

Visitator

Aalborg, afsnit Syd

8001 047

S

ASS

Aalborg, afsnit Nord

8001 047

N

NO

Hobro

8001 047H

H

HO

Farsø

8001 047F

F

FA

Omvisitering af ikke-bookede henvisninger – GÆLDER IKKE HOBRO OG FARSØ

Hvis man har en henvisning, som ikke er blevet håndteret på nogen måde endnu, f.eks. en henvisning der står i postkassen (HE,IND), hvor ventegruppe, visitator og visit.status ikke er udfyldt, kan man blot udfylde disse felter med en anden matrikels oplysninger end sin ”egen”:

I eksemplet her, er henvisningen kommet i Aalborg-postkassen (8001 047), men skal patienten undersøges i f.eks. Hobro, udfyldes ventegruppe med H, visitator med HO og Visit.status med KV + Enter.

Billede 7

 

Billede 9

Omvisitering af ikke-bookede henvisninger, som står klar til visitation – GÆLDER KUN HOBRO OG FARSØ

Radiologerne i Aalborg kan kun se henvisninger, som er sendt til 8001 047. Derfor er det vigtigt at følge nedenstående vejledning, hvis en henvisning er sendt til Hobros postkasse (8001 047H) eller Farsøs postkasse (8001 047F), men patienten skal i stedet undersøges i Aalborg.

PAS

Gå i HE,IND + Enter.

Hvis der står 8001 047H eller 8001 047F i Sgh./afd. og patienten ønsker undersøgelsen foretaget i Aalborg, gøres følgende:

Billede 18

Tryk F4.

Herefter kommer denne dialogboks.

Slet H’et.

Skriv J for at overføre henvisningen til postkassen + Enter.

Billede 8

VENT ET KORT ØJEBLIK, INDEN DER FORETAGES YDERLIGERE, DA HENVISNINGEN ELLERS KAN RISIKERE AT FÅ STATUS SLETTET!

Tryk Shift + F1 og skriv f.eks. ”Patienten ønsker undersøgelsen foretaget i Aalborg/4-cifret kode” + Enter + F1.

Billede 10

Ret ventegruppe til S og visitator til ASS + KV + Enter.

Billede 11

RIS

Gå i RIS og søg henvisningen frem. Der skal stå ”Klar til visitation” i kolonnen Status.

Billede 2

Er der gået noget galt i kommunikationen mellem systemerne, vil status være ”Slettet”

Billede 3,

Hvis status er slettet, skal status laves om via tandhjulet:

Billede 1

Tryk OK.

Billede 12

Tryk på pilen (markeret med gult).

Billede 13

Vælg Klar til visitation.

Vælg Gå til.

Billede 14

Skriv en begrundelse for, at status ændres, f.eks. Fejl/4-cifret-kode + Enter.

Ved behov for hjælp

Kontakt gerne de registreringsansvarlige, hvis dette volder problemer, eventuelt på denne mailadresse: RadiologiskAfdeling-Registreringsansvarligesekretaerer@rn.dk.

Omvisitering af ikke-bookede henvisninger, som står klar til visitation

Hvis en patient ønsker undersøgelsen foretaget på en anden af Billeddiagnostisk Afdelings 4 matrikler gøres følgende – vær dog opmærksom på, at der gælder andre regler for Hobro og Farsø, jf. ovenfor.

RIS

Gå i RIS og søg henvisningen frem samt åben den ved at dobbeltklikke på den relevante henvisning.

Tryk ”Afvis”.

Billede 4

Skriv en begrundelse for afvisningen, f.eks. ”Patienten ønsker undersøgelsen foretaget i Hobro /4-cifret kode” + Gem og luk.

PAS

Gå i HE,HVF + Enter.

Indtast CPR-nummer + Enter.

Vælg den relevante henvisning (tast nr. + Enter).

Ret ventegruppe og visitatorgruppe til den matrikel, henvisningen skal udføres på, f.eks. H, HO samt KV + Enter.

Billede 15

Omvisitering af bookede henvisninger

Bookplan

Slå patienten op i Aftalelister og Patientens aftaler. Dobbeltklik på aftalen.

Skriv f.eks. følgende i feltet Angående: ”Omvisiteret til ………… iflg. Enheden for Sygehusvalg”. Tryk Gem og luk.

Højreklik på aflys (der må ikke bruges slet).

I feltet Årsag vælges Patienten meldt afbud.

I feltet Årsagskode vælges (ZPP38J)Procedure aflyst pga. omvisitering.

Billede 16

Vælg Registrer årsag.

PAS

Gå i HE,HVF + Enter.

Indtast CPR-nummer + Enter.

Vælg den relevante henvisning (tast nr. + Enter).

Tryk Shift + F1 og skriv f.eks. ”Patienten ønsker undersøgelsen foretaget i Aalborg/4-cifret kode” + Enter + F1.

Billede 5

Vælg anden ventegruppe og visitator + KV + Enter.

Billede 17