Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Fremsendelse af henvisning fra EasyViz på sikker mail

Beskrivelse

Der er mulighed for at fremsende en henvisning på mail, men kun hvis modtageren kan modtage sikker mail.

Ifølge Sundhed.dk kan patienter ikke se egne henvisninger, som er fremsendt til klinisk fysiologiske afdelinger, nuklearmedicinske afdelinger eller røntgenafdelinger.

Hvis patienter henvender sig til os og gerne vil have tilsendt deres egen henvisning, skal vi gøre dette. Det betragtes som et ønske om aktindsigt, så ifølge Sundhedsloven skal vi sørge for, at patienten modtager oplysningerne, da det ellers er et brud på patientrettighederne.

Procedure

Der henvises også til PRI-dokumentet NY Huskeseddel Send meddelelse NgDP, Send Digitalt i Outlook (rn.dk).

RIS

Gå i RIS.

Vælg den relevante henvisning, som skal sendes på sikker mail.

Tryk på ikonet ”Eksporter henvisning til PDF”.

Billede 7

 

Når henvisningen kommer frem i PDF-format, trykkes Ctrl. + P (eller tryk på printerikonet):

Billede 1

 

Vælg ”PDF-print-til-Mail”.

 

Billede 5

 

Tryk på ”Udskriv”.

Billede 6

 

Henvisningen sendes nu til din egen mailadresse i PDF-format (der kan godt gå lidt tid, inden den dukker op i indbakken).

Dobbeltklik på mailen i indbakken.

Tryk Videresend.

Billede 12

 

Slet dette nederst i mailen, så det kun er din egen signatur, der fremgår:

Billede 14

 

Slet teksten i emnefeltet.

Billede 15

Skriv en mere sigende tekst, f.eks. ”Henvisning fra 04.10.22”.

Vær opmærksom på, at emnefeltet ikke må indeholde personhenførbare eller fortrolige oplysninger, da emnefeltet ikke krypteres!

Billede 2

 

Skriv en tekst i mailen, f.eks.: ”Ifølge aftale fremsender jeg henvisning fra 04.10.22.”

 

Når alt i mailen er, som det skal være, indtastes følgende i Til-feltet:

  • Til patienter: CPR-nummer.

  • Til virksomheder: CVR-nummer, alternativt en sikker mailadresse.

  • Til anden myndighed (f.eks. en kommune): CVR-nummer, alternativt en sikker mailadresse.

Billede 8

Tryk på ”Send Digitalt”.

Billede 10

Hvis der herefter kommer en dialogboks, hvor feltet bag CPR-nummeret er rødt, og der står ”ukendt bruger”, kan der ikke sendes sikkert til patienten. Beskrivelsen må derfor i stedet printes ud og sendes med posten, eller patienten kan afhente beskrivelsen på afdelingen.

Billede 19

 

Hvis denne dialogboks derimod kommer frem, kan der sendes sikkert til patienten.

Billede 22

Er det første gang, man sender sikkert, vil man via pilen skulle finde og vælge Radiologisk Afdeling og dernæst trykke på stjernen, for at systemet husker afsenderoplysninger til næste gang.

Billede 23

Tryk på OK.

 

Tryk på ”Send Digitalt”.

Billede 25

 

Kontrollér at du får en kvittering på den afsendte besked.

Completed betyder, at beskeden er gået igennem.

Invalid betyder, at noget kan være gået galt. I så fald videresendes beskeden til IT Support for at deet kan undersøges, om mailen er gået igennem.

Billede 26