Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Fremsendelse af beskrivelse eller henvisning på sikker mail

Beskrivelse

Der er mulighed for at fremsende en beskrivelse eller en henvisning på mail, men kun hvis modtageren kan modtage sikker mail.

Ifølge Sundhed.dk kan patienter ikke se egne henvisninger, som er fremsendt til klinisk fysiologiske afdelinger, nuklearmedicinske afdelinger eller røntgenafdelinger.

Hvis patienter henvender sig til os og gerne vil have tilsendt deres egen henvisning eller beskrivelse, må vi ifølge juristerne gerne dette, såfremt det sker sikkert, dvs. ikke via mail, med mindre der fremsendes sikker mail.

 

Nedenstående fremgangsmåde til fremsendelse af sikker mail kan blandt andet også anvendes på de beskrivelser, som fremsendes på sikker mail via konferencesporet i RIS, som hedder Svar til andre end / henvisende instans (opgaven varetages af CT-teamet). Fremgangsmåden kan også anvendes ved omvisiteringer.

Procedure

Der henvises også til PRI-dokumentet Send meddelelse, Send Sikkert i Outlook.

RIS

Gå i RIS.

Vælg den relevante henvisning, hvor beskrivelsen eller blot henvisningen skal sendes på sikker mail.

Tryk på ikonet ”Eksporter henvisning til PDF”.

Billede 7

 

Når henvisningen kommer frem i PDF-formatet, klikker man på ”Filer” og ”Udskriv”.

Vælg ”PDF-print-til-Mail”.

 

Billede 2

 

Tryk på ”Udskriv”.

Billede 3

 

Herefter bliver henvisningen sendt til din egen mail.

 

Når henvisningen dukker op i egen indbakke i Outlook, tryk på ”Videresend”.

Billede 4

Slet al tekst i mailen.

Tekst i mailen ved fremsendelse af beskrivelse på sikker mail

Skriv f.eks. i mailen:

 

Emnefelt: Undersøgelsestype samt undersøgelsesdato (f.eks. CT-beskrivelse fra xx.xx.xx) eller att.: ”Den pågældende afdeling”.

 

Hej.

Hermed fremsendes endelig beskrivelse på nedenstående patient:

Navn.

CPR-nummer.

Undersøgelsestype samt undersøgelsesdato.

+ egen signatur.

Tekst i mailen ved fremsendelse af henvisning på sikker mail

Skriv f.eks. i mailen:

 

Emnefelt: Omvisitering af (undersøgelsestype).

 

Hej

Hermed omvisiteres (undersøgelsestype) på nedenstående patient ifølge aftale med Enheden for Sygehusvalg:

Navn.

CPR-nummer.

+ egen signatur.

Når mailen er skrevet

Tryk på ”Send Sikkert”

 

Billede 13

 

Indsæt mailadressen på modtageren i det blanke felt, tryk på ”Tjek”. Hvis feltet med mailadressen lyser grønt, kan der trykkes på ”Send sikkert”, og mailen bliver sendt. Hvis feltet lyser rødt, er den angivne mailadresse ikke sikker, og der må ikke sende dertil.

Billede 9

Generel note – kun ved fremsendelse af beskrivelse på sikker mail

Husk at skrive i generel note i RIS hvem/mailadressen på den, beskrivelsen er sendt til:

 

Billede 8

PAS – kun ved fremsendelse af beskrivelse på sikker mail

Gå i PAS og lav et FSP-notat – se PRI-dokumentet Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP)

Frasen 851 kan eventuelt anvendes.

Billede 1

 

PAS – kun ved fremsendelse af henvisning på sikker mail

Dokumentationen for fremsendelse af en henvisning ved omvisitering fremgår af HVF-billedet på bemærkningslinjen:

 

Billede 5

Særligt vedrørende patienter henvist fra sygehusafdelinger på Aarhus Universitetshospital

Der sendes ikke beskrivelser på undersøgelser, hvor afdelinger på Aarhus Universitetshospital er henvisende instans. I stedet sendes en sikker mail til afdelingen om, at svaret kan ses i patientens e-journal. Det noteres også i generel note, at der er sendt en sikker mail til afdelingen.

Eksempel på tekst i generel note

Der er sendt sikker mail til xxxxxx (mailadressen) om, at svaret kan ses i patientens e-journal /xxxx (4-cifret kode).