Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børn og røntgenundersøgelser

 

BEK nr 669 af 01/07/2019

§ 67. Ved medicinsk anvendelse skal personer, der udfører undersøgelser eller behandlinger af børn, screeningsundersøgelser og undersøgelser, der medfører store patientdoser, have særlig uddannelse heri.

 

Børn defineres som 0 år til <15 år.

 

I Billeddiagnostisk afsnit udføres der ikke CT-scanninger på børn under 15 år.

 

Ved konventionelle røntgenundersøgelser gælder følgende:

 

  • • Doser skal holdes så lave, som det med rimelighed er opnåeligt under hensyntagen til de ønskede diagnostiske resultater.

  • • Alle undersøgelser fra praksis til hofte/bækken/columna på børn under 18 år visiteres af radiolog. Ved øvrige undersøgelser visiterer radiografen undersøgelsen og inddrager radiologen eller beskrivende radiograf ved behov mht. projektioner.

  • • Der er desuden vedtaget, at der ved thorax kun tages én projektion, hvorefter det videre forløb vurderes af radiolog.

  • • Ved traume obs fraktur tages alle projektioner uanset alder (som til voksne).

  • • Der er på undersøgelsesskærmen indlagt protokoller på Thorax, columna, hofter/bækken med eksponeringsværdier differentieret på aldersgrupper. Der er 0,1 mm CU filter på alle undersøgelser. Protokollerne er opsat uden raster, men personalet skal være opmærksom på især de lidt ældre børns størrelse, hvor det kan være nødvendigt at anvende raster til undersøgelsen.

  • • Til ekstremitetsundersøgelser er der udarbejdet et skema med eksponeringsværdier differentieret på aldersgrupper. Der skal for hver undersøgelser noteres alder og dosis mhp. løbende optimering. Undersøgelserne tages kun på rum 2.

  • • Man kan med fordel være 2 personaler, én til at være omkring barnet og én til at finde protokoller og eksponere.

  • • Skabe ro omkring undersøgelsen ved at inddrage barnet og den pårørende samt give alle relevante informationer tilpasset barnets alder.