Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zoladex-injektion - Sygeplejeinstruks (G)

 

Formål

At sikre ensrettet og korrekt procedure for behandling.

 

Beskrivelse

I tilfælde af gynækologiske lidelser, hvor der ønskes suppression af Gonadotropiner mhp. at reducere de endogent producerede østrogener. For eksempel til behandling af Endometriose.

Se relationerne: Fibromyoma uteri og Endometriose

 

Injektion af Implantat Zoladex i doseringen 3,6 mg gives med 4-6 ugers mellemrum. Injektionen gives s.c. i abdomen

 

Remedier

 • • Sprøjte, Kanyle og Zoladex 3,6 mg i sampak

 • • Medisvabs til afspritning af huden

 • • Plaster til at påføre indstikssted efter indgift

 

Metode

 • • Patienten identificeres

 • • Patienten lejres i fladt leje på undersøgelsesstue

 • • Patienten instrueres i at bøje benene let med fødderne placeret mod madrassen

 • • Der frembringes hudfold over nedre abdomen, hvor injektionen gives

 • • Der påføres plaster over indstikssted

 • • Det sikres, at patienten har forstået information om Zoladex og der udleveres skriftlig informationspjece fra medicinalfirmaet AstraZeneca

 • • Der spørges ind til, hvordan patienten har det. Evt afklaring af behov for Add. Back i form af Tbl. Østrogen

 • • Der gives tid til næste injektion/konsultation ved læge til status og videre planlægning

 • • Medicingivning dokumenteres i Columna Medicin og der laves journalnotat på standardseddel som gives til sekretær.

 

Injektion af Implantat Zoladex i doseringen 3,6 mg gives med 4-6 ugers mellemrum. Injektionen gives s.c. i abdomen

 

Referencer

 

Patientinformation

 

 • • Informationspjece om Zoladex fra medicinalfirmaet AstraZeneca (forefindes i kopirum på 5. sal.)