Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Forberedelse af patienter, som er indlagt på andre sygehuse

Beskrivelse

Hvis en patient henvises til undersøgelse på Billeddiagnostisk Afdeling og overflyttes til anden matrikel, før undersøgelsen er udført, skal Billeddiagnostisk Afdeling sørge for i samarbejde med den afdeling, som patienten er indlagt på, at patientforløbet er uproblematisk.

 

Billeddiagnostisk Afdeling skal sikre sig, at den afdeling, hvor patienten på det givne tidspunkt er indlagt, har sørget for en stamafdeling på den matrikel, hvor undersøgelsen skal udføres. Stamafdelingen skal, hvis ikke der umiddelbart er en indlysende afdeling at knytte patienten til, findes ved hjælp af tilsynsnøglen i CPR-nøgle (Vagtinstruks for akut- og intern medicin).

 

Ved spørgsmål om patientforberedelse til den pågældende undersøgelse, kan henvises til Billeddiagnostisk Afdelings dokumentsamling Den røntgenklare patient – Aalborg UH – Dokumentsamling. Ved tvivlsspørgsmål skal der tages kontakt til den visiterende læge, således at der forefindes de relevante blodprøvesvar, relevant AK-pausering, faste og lignende.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er patienter, som er indlagt på et andet sygehus end det sygehus, hvor en undersøgelse på Billeddiagnostisk Afdeling skal foretages.

Formål

Formålet er at forbedre patientforløbet/undersøgelsesforløbet for de patienter, som er indlagt på et andet sygehus end der, hvor en undersøgelse på Billeddiagnostisk Afdeling skal foretages, særligt med henblik på de undersøgelser, hvor det er nødvendigt med en stamafdeling til patienten.

Problemstilling – case

En patient fra en somatisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd er henvist til undersøgelse på Billeddiagnostisk Afdeling, afsnit Syd. Undersøgelsen kræver efterfølgende observation. Patienten overføres til anden matrikel, inden undersøgelsen er udført og er derfor ikke tilknyttet en afdeling, hvor observationen kan foretages.

Ansvarsfordeling

I tvivlsspørgsmål vedrørende ansvarsfordelingen de kliniske afdelinger imellem er det den henvisende afdeling, der er tovholder på det undersøgelsesforløb, patienten er henvist til, såfremt der er henvist til undersøgelse på Billeddiagnostisk Afdeling, inden patienten overflyttes til anden matrikel.

Henvisende afdeling har altså ansvaret for at sikre information om bestilte undersøgelser på Billeddiagnostisk Afdeling til den afdeling, patienten overflyttes til, inden undersøgelsen er udført.

Hvis der er behov for tolkebistand, er det henvisende afdeling, der er ansvarlig herfor.