Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til endoskopisk fjernelse af diskusprolaps

Operationsteknik og anæstesiologiske udfordringer

Endoskopisk fjernelse af diskusprolaps er en lukket percutan operation, hvor udposet diskusvæv fjernes med en kikkert. Kirurgen har undervejs brug for at kunne iagttage kontraktion af musklerne ved træk på nervevæv og det er derfor vigtigt, at patienten ikke er relakseret.

Ved behov for anvendelse af muskelrelaksans til intubation, kan Suxameton anvendes. Ved kontraindikation til Suxameton anvendes Esmeron, og patienten reverteres med Bridion før kirurgi start. Ved anvendelse af muskelrelaksans anvendes altid TOF til bestemmelse af graden af den neuromuskulære blokade, også ved Suxameton. TOF skal være >90 ved kirurgi start.

Anæstesi

Patienten bedøves med Remifentanil og Propofol.

PONV-profylakse ifølge retningslinjer fra Dansk Selskab for Anæstesi og intensiv medicin.

Smertestillende behandling

Kirurgen lægger lokalbedøvelse ved operationens afslutning.

Haldid gives efter individuelt skøn, typisk 2-3 mikrogram pr/kg.

Toradol 15-30 mg.

Hos kroniske smertepatienter gives tablet Metadon 5 mg præoperativt og Ketamininfusion iht. instruksen Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling

Referencer

TIVA - total intravenøs anæstesi med propofol-remifentanil (Ultiva®) - på neuroanæstesiologisk afsnit

TIVA/TCI-system

Anæstesi til den akutte voksne patient 2013, Dansk selskab for Anæstesi og intensiv medicin, Anæstesiudvalget http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2013/10/instruks_anaest_akut_pt.pdf

Rekommendation for anæstesi 2017, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv medicin, Anæstesiudvalget http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/11/Rekommandation-for-anæstesi-2017.pdf

Vejledning i forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv medicin, Anæstesiudvalget 2016 http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2018/04/PONV-2016.pdf

Perioperativ smertebehandling med Ketamin hos patienter i højdosis opioid behandling

Neuromuskulær blokade - monitorering og anvendte medikamenter