Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af kørestole fra hospitaler i Region Nordjylland

 

 

Beskrivelse

Vurdering af behov for udlån udføres typisk af ergo- og fysioterapeuter, læger eller plejepersonale på udskrivende afsnit ud fra ”Cirkulære nr. 149 af 21. december 2006”.

Kørestole udlånes fra regionens hospitaler som led i en behandling, som følges op af en kontrol eller ny behandling på hospitalet. Desuden udlånes kørestole som led i specialiseret genoptræning.

 

Definition af begreber

Der udlånes kun kørestole fra Region Nordjyllands hospitaler, når kørestolsbehovet ikke er varigt.

Er behovet varigt, ansøges patientens hjemkommune om udlån derfra.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Indikatorer og tærskelværdier beskrives. Tærskelværdien er en overlægger for, hvilket mål der minimum tilstræbes som udtryk for god kvalitet.

 

Målgruppe – modtagelse

Fagpersoner som skal foretage en vurdering af muligheden for udlån af kørestole.

 

Formål

At fagpersonerne foretager vurderingen ud fra samme kriterier og gældende lovgivning.

 

Problemstilling

Kørestole kan lånes ud til patienter, der ikke kan støtte på 1 eller begge ben, og som ikke kan klare sig i eget hjem ved hjælp af ganghjælpemidler.

Kørestolen anvendes som led i den fortsatte behandling eller med henblik på ikke at forringe det opnåede resultat. Desuden udlånes kørestolen også som led i specialiseret genoptræning.

Kriterier for udlån inden for den overordnede ramme:

  • • Patienten er ikke i stand til at overholde sine restriktioner i forbindelse med behandling ved hjælp af ganghjælpemiddel (f.eks. barn under ca. 12 år, misbruger eller udviklingshæmmede).

  • • Patienten har en anden lidelse som forhindrer gang med ganghjælpemiddel (f.eks. hjertesygdom, RA eller adipositas).

  • • Stolen skal anvendes som et led i almen genoptræning, og kommunen er ikke varslet senest dagen før inden kl. 12. Her kan kørestolen udlånes i max. 5 hverdage.

  • • Patienten forventes at være bunden til hjemmet uden en kørestol i over 8 uger.

 

Ikke gyldige kriterier for udlån:

  • • Patienten kan klare sig i hjemmet med ganghjælpemiddel, men ønsker derudover f.eks. at kunne tage ud at handle, at deltage i sociale begivenheder, tage på ferie eller lignende.

  • • Et andet ikke gyldigt kriterier er, at der er ventetid på udbringning af kørestol fra det kommunale depot, eller at der er behov for at elevere et ben (brug skammel eller stol i hjemmet).

 

Alternative muligheder:

  • • Benytte kørestole i indkøbscentre, ferieparker mv.

  • • Leje eller købe en kørestol (udlever evt. liste over forhandler).

  • • Skoler skal stille de hjælpemidler til rådighed, som er nødvendige for, at en elev kan deltage i undervisning (Vejledning nr. 4 af 21. januar 2008 om folkeskolens specialundervisning).

 

Metode

Beskrivelse af anvendt strategi for at finde frem til anbefalingerne, fokuserede spørgsmål, strategi for systematisk litteratursøgning, udvælgelse/vurdering af litteratur, drøftelser osv. Fokuserede spørgsmål omhandler elementerne: hvilke patienter drejer det sig om, hvilken intervention drejer det sig om, hvad er alternativet til interventionen, samt hvilken effekt er der tale om.

 

Referencer

 

 

Bilag

Spørgeguide - hjælpemidler