Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmebehandling til patienter med inkompensation, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Thisted

Beskrivelse

Definition af begreber
Inkompensation: Ophobning af væske i kroppen 

Hjerteinsufficiens: Hjertesvigt 

IV-behandling: Medicinsk behandling hvor man giver medicin direkte ind i åren 

PVK: perifer vene kateter, dvs. et kateter anlagt i en vene, hvori man kan give medicin 

EPJ: Elektronisk patientjournal 

 

Målgruppe

Palliative hjerteinsufficienspatienter med inkompensation.
 

Formål

At give palliative hjerteinsufficiens patienter mulighed for pleje og behandling med IV-furix i hjemmet, for at undgå hyppige indlæggelser. 

Ressourcebesparelse for hospitalet/samfundet som helhed. 

 

Problemstilling
Ved vægtøgning samt tiltagende dyspnø, og når tablet-behandling ikke længere er tilstrækkelig, tilbydes patienten behandling med IV-diuretika i hjemmet. 
 

Planlægning

Efter aftale med patientens kontaktlæge arrangeres: 

  • • Ambulant anlæggelse af midline/ piccline. Meldes i daghospitalet og aftales med narkosen. 

  • • Lægen laver journalnotat vedrørende anlæggelse af iv-adgang samt bestemmelse af medicineringen og oprettelse i FMK.
     

Der sendes TM vedrørende pleje af IV-adgang samt plan for medicineringen 

Patienten fortsætter sine øvrige aftaler i hjerteinsufficiensklinikken, som har det overordnede ansvar for forløbet og monitorering af effekten af behandlingen. 
 

Lægesekretæren skal have en besked om, at der er iværksat IV-hjemmebehandling, da der skal kodes.

Sekretæren koder en procedurekode + en tyngdekategori.   

I skal oplyse hvilken IV-behandlingstype, der er iværksat, og hvilken tyndekategori behandlingen har.  

Se PRI dokumentet “Udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi” 

https://pri.rn.dk/Sider/31543.aspx

 

Billede 1