Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TSA nedfaldsplader

 

Formål

Det kontrolleres, at der ikke sker bakteriel kontaminering under arbejde med humane væv og celler for at efterleve krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, samt korrekt udførelse af kvalitetssikring i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

At sikre at oprettelse af rekvisition og bestilling af analyser i Labka sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Mikro Galaxy inkubator

TSA nedfaldsplader

 

Fremgangsmåde

For at kontrollere aseptiske forhold i LAF bænke, hvor der arbejdes med humane væv og celler, placeres TSA nedfaldsplader i 4 timer imens der arbejdes i LAF bænkene.

Efter 5 – 7 døgns inkubation ved 37°C aflæses pladerne. Plader med vækst sendes til KMA til identifikation.

Kontrollen udføres i alle LAF bænke 2 gange årligt.

 

Registrering

Kun positive plader sendes til KMA og prøverne rekvireres elektronisk.

  1. 1. Prøverne registreres i Miljølab (M) under ”Nedfaldsplade dyrkning”.

  2. 2. Tildel labnr. og kopier indholdet under ”Patientnavn”.

  3. 3. Slet spørgsmålstegn i feltet ”CPR-nummer” og tryk enter til du står i ”Patientnavn”.

  4. 4. Indsæt kopieret tekst og gem registreringen.

  5. 5. Undersøgelsestype: Identifikation.

 

Efter registrering nummereres pladen og skal derefter direkte til aflæsning i podningslaboratoriet.

 

Aflæsning og identifikation

Pladerne aflæses – ved forskellige fund noteres de hver for sig. Antal kolonier pr. plade tælles og indtastes som sp kommentar.

Bakterierne identificeres i Maldi-TOF. Ingen resistens.

Besvares som vanligt.