Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brugervejledning Hamilton-G5 intensivt afsnit

Beskrivelse

Målet med behandling via Hamilton-G5 er at opretholde adækvat gasudveksling i lungerne for dermed at sikre optimal oxygenering og udluftning af kuldioxid.

 

Tilrettelæggelse af en optimal behandling kræver i hvert enkelt tilfælde en nøje planlægning, hvor overvejelser mellem fordele og ulemper vægtes højt, samt et tæt samarbejde mellem læger og sygeplejersker.

 

For grundprincipper i respiratorbehandling henvises til PRI dokumentet Respiratorbehandling af den voksne intensive patient

 

Hamilton-G5 giver mulighed for i én maskine at behandle patienten med fugtet ilt, Hi-flow, non-invasiv og invasiv overtryksventilation i forskellige modi.

Behandling med Hamilton-G5

For opsætning og praktisk anvendelse af modi se bilag.

Målgruppe – modtagelse

Vejledningen omhandler respiratorbehandling med Hamilton-G5 af respirationsinsufficiente voksne patienter (> 15 år).

Formål

Personalet på intensiv har kendskab til Hamilton-G5s funktioner og kan anvende den patientsikkert

Har generel viden om Hamilton G5´s opbygning og anvendelse - herunder klargøring, rengøring og simpel fejlsøgning.

Kan anvende funktioner i respiratoren som er nødvendige i forbindelse med patientpleje.

Har forståelse for de mest anvendte modi, der anvendes i respiratoren.

Kan finde forslag til indstillinger af respiratorens mest anvendte modi.

Metode

Materiale ligger som bilag i siden af dokumentet.

Referencer

 

  1. 1. Brugermanual G5/S1:

​pdf-ikonhttps://medidyne.sharepoint.com/:b:/g/technical_nordic/EeWl1zzlCNFLrbnhecopJR4B2rt9iNOCs5FFp45So_HzuA?e=Robxup

 

  1. 2. Betjeningsmanual IntelliVent-ASV:

​pdf-ikonhttps://medidyne.sharepoint.com/:b:/g/technical_nordic/ETMQ06cTrzBNj1SQgss2DlYB9BgT CtQaM2nZsDkq7wXHSg?e=YYGPLj

 

  1. 3. Scandinavian Clinical Practice Guideline on Mechanical Ventilation in Adults With the Acute Respiratory Distress Syndrome - PubMed

 

  1. 4. Sundhedsstyrelsen 2019 NKR Iltbehandling til akut syge voksne

 

  1. 5. DASAIM 2016 Retningslinjer for behandling med Non-Invasiv Ventilation

 

  1. 6. Pubmed 2013 Adaptive support ventilation: State of the art review

 

  1. 7. https://www.lungemedicin.dk/fagligt/370-highflow-hospitalsbrug.html

 

  1. 8. The role for high flow nasal cannula as a respiratory support strategy in adults: a clinical practice guideline | SpringerLink

 

  1. 9. http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2019/02/APRV-guideline-følgebrev.pdf

 

  1. 10. http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2019/02/APRV-algoritme.pdf