Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af undersøgelser med ioniserende stråling

 

Konventionel røntgen

 

Lægesekretæren modtager henvisningen og booker undersøgelsen ud fra gældende retningslinjer. Følgende henvisninger sendes til visitation hos beskrivende radiograf eller radiolog:

 

  • • columna totalis og børneundersøgelser af bækken/hofter/columna.

  • • hvor lægesekretæren er i tvivl.

 

 

Inden undersøgelsen vurderer radiografen på det aktuelle rum henvisningen, herunder:

 

  • • ser tidligere billeder.

  • • vurdere de bookede undersøgelser i forhold til henvisningstekst og indikation samt afsnittets PRI-dokumenter.

  • • skaber klarhed over patientens symptomer.

  • • ved nye informationer fra patienten, ved tvivl om relevans af undersøgelsen eller ved tvivl om ønsket undersøgelse konfererer radiografen med beskrivende radiograf eller radiolog inden undersøgelsen påbegyndes.

 

 

CT-scanning

 

Lægesekretæren sender alle henvisninger til visitation hos radiolog undtaget:

 

Urologiske kræftpakker: d12 patienter med makroskopisk hæmaturi – hvor patienterne skal møde på UK5 til cystoskopi og får tid med til CT-urografi enten samme dag som cystoskopi eller en anden dag.

IKCT før stenfjernelse: Patienter der skal have lavet CT-scanning d11 samme morgen, som de møder til stenfjernelse.

Kræftpakker fra AK1, hvor der er fundet en tumor i colon: protokol d21 indenfor 48 timer.

Screeningspatienter hvor CT-kolografi d61 laves dagen efter forsøg på koloskopi.

Cancer pulm.: CT-thorax og øvre abdomen c10 efter RU thorax med mistanke om cancer pulm. indenfor 48 timer.

 

Overlæge Kerstin Krüger har delegeret ansvaret for visitering af CT kolografi undersøgelser til radiografer med kompetence til at gennemse og beskrive colon. Visiteringen følger gældende retningslinjer for visitering af CT kolografi undersøgelser Visitering af CT-kolografier