Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – Delegation til radiograferne på Karsektion Radiologisk Afdeling AUH

Beskrivelse

Radiografer på Karsektion radiologisk afdeling kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på radiografernes faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Radiograferne, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

I tvivlstilfælde skal konfereres med behandlende læge på karsektion.

 

Rammeordinationerne gælder kun voksne og børn over 16 år, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den sektionsansvarlig overlæge på karsektion radiologisk afdeling

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Den sektionsansvarlige overlæge har ansvar for at:

-Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

-Plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

-Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

-Der foreligger dokumentation for ovenstående

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

 

Formål

At radiograferne har mulighed for at starte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin.

 

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for Radiograferne på Karsektion radiologisk afdeling AUH.