Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af kørestole fra Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

Vurdering af behov for udlån udføres typisk af ergo- og fysioterapeuter, læger eller plejepersonale på udskrivende afsnit ud fra Cirkulære nr. 149 af 21. december 2006.

Regionen skal udlåne kørestol, som ordineres som led i en behandling eller en fortsættelse af en behandling på sygehuset. Der henvises til Spørgeguide - hjælpemidler og behandlingsredskaber (rn.dk)

Definition af begreber

Der udlånes kun kørestole fra Region Nordjyllands hospitaler, når kørestolsbehovet ikke er varigt.

Er behovet varigt, ansøges patientens hjemkommune.

Målgruppe – modtagelse

Fagpersoner som skal foretage en vurdering af muligheden for udlån af kørestole.

Formål

At fagpersonerne foretager vurderingen ud fra samme kriterier og gældende lovgivning.

 

Problemstilling

Kørestole kan udlånes til patienter, der ikke må støtte på et eller begge ben, og som ikke kan klare sig i eget hjem ved hjælp af ganghjælpemidler.

Kørestolen anvendes som led i den fortsatte behandling eller med henblik på ikke at forringe det opnåede resultat. Desuden udlånes kørestolen også som led i specialiseret genoptræning.

 

Kriterier for udlån indenfor den overordnede ramme:

  • Patienten er ikke i stand til at overholde restriktioner i forbindelse med behandling ved hjælp af ganghjælpemiddel (f.eks. barn under ca. 12 år, misbruger eller udviklingshæmmede).

  • Patienten har anden lidelse som forhindrer gang med ganghjælpemiddel (f.eks. hjertesygdom, RA eller adipositas).

  • Kørestolen skal anvendes som et led i almen genoptræning, og kommunen er ikke varslet senest dagen før inden kl. 12. Her kan kørestolen udlånes i max. 5 hverdage.

  • Patienten forventes ikke at kunne komme uden for hjemmet uden en kørestol i over 8 uger.

 

Ikke gyldige kriterier for udlån:

  • Patienten kan klare sig i hjemmet med ganghjælpemiddel, men ønsker derudover eksempelvis at kunne tage ud at handle, at deltage i sociale begivenheder, tage på ferie eller lignende.

  • Ventetid på udbringning af kørestol fra det kommunale depot.

  • Behov for at elevere et ben (der kan anvendes skammel eller stol).

 

Alternative muligheder:

  • Benytte kørestole i indkøbscentre, ferieparker mv.

  • Leje eller købe en kørestol.

  • Skoler skal stille de hjælpemidler til rådighed, som er nødvendige for, at en elev kan deltage i undervisning (Vejledning nr. 4 af 21. januar 2008 om folkeskolens specialundervisning).

 

 

Referencer

Cirkulære nr. 149 af 21. december 2006 Retsinformation

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler Casekatalog februar 2020 (rn.dk)