Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sternumfraktur

 

Formål

At sikre korrekt behandling og monitorering af patienter med fraktur i sternum.

Beskrivelse

Diagnose

Diagnose stilles ved klinisk undersøgelse og rtg. undersøgelse af sternum (thorax i 2 planer) – ved tvivlstilfælde en CT sternum.

Isoleret sternumfraktur uden andre skader, behandles med smerterstillende. Der er ingen grund til monitorering eller yderligere observation. Prognosen er god. Frakturer med retro-sternal hæmatom er ikke prædiktor for cardielle skader og kræver heller ikke yderligere overvågning.

Sternumfraktur med disclosering af corticalis eller komplicerede brud kan evt. have behov for indlæggelse til smertebehandling. Enkelte gange reponeres og fikseres frakturen kirurgisk. Der er ikke grund til monitorering med telemetri eller coronar-enzymer.

Sternumfrakturer med andre skader: andre skader behandles iht. gældende retningslinjer. Sternum frakturen behandles i henhold til ovenstående.

Normal EKG har høj negativ prædiktiv værdi og kardiel skade kan udelukkes.

Ved højenergitraumer kan der være mistanke om stump kardielle skader. Skaderne opstår hyppigst som følge af hurtig deceleration. 

Hyppigst ses ventrikelruptur, dernæst atrieruptur. Septum- og klapskader er sjældne. Ved isoleret klapskade rammes hyppigst aortaklappen efterfulgt af mitral- og trikuspidalklappen. Ramus interventrikularis descendens fra venstre koronararterie (Left Anterior Descending artery = LAD) afficeres oftest. Symptomerne afhænger af læsionen. Ved mistanke om ovenstående kan EKG, TTE/TEE og KAG be- eller afkræfte patologi.

 

Referencer
ATLS Manual 10th Ed.

 

Screening for blunt cardiac injury: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Nov;73(5 Suppl 4):S301-6.

 

Sternal fracture in the age of pan-scan. Injury. 2015 Jul;46(7):1324-7. doi: 10.1016/j.injury.2015.03.015. Epub 2015 Mar 14.

 

Collins J, Cole F, Weireter L et al. The usefulness of serum troponin levels in evaluating cardiac injury. Am Surg. 2001; 67: 821–826.