Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse – intensive pladser

Beskrivelse

Sundhedsstyrelsen har i rapporten Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse en række anbefalinger til hvordan man bør tilrettelægge intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse. I Region Nordjylland er der i alt 6 intensive sengepladser som er opgraderet ud fra Sundhedsstyrelsen anbefalinger:

 

  • • 2 pladser på intensiv sengeafsnit S5 i Aalborg (kan flyttes til S6)

  • • 2 pladser på intensiv sengeafsnit N6 i Brønderslev

  • • 2 pladser på ældrepsykiatrisk sengeafsnit N4 i Brønderslev

 

 

Målgruppen for de intensive pladser er:

  1. 1. Patienter med alvorlig grad af psykisk lidelse, som er svært behandlelige og ikke har opnået et tilfredsstillende behandlingsresultat i et almindeligt lukket afsnit, og som med stor sandsynlighed kan profitere af en intensiv behandling

 

Ovenstående kriterier skal altid være opfyldt og mindst ét eller begge af nedenstående kriterier:

 

  1. 2. Patienter med vedvarende høj grad af uro/agitation

  2. 3. Patienter, der har en historik med mange indlæggelser, tvangsanvendelse og faldende funktionsniveau mellem indlæggelser

 

Visitation og behandling

 

Ved ønske om visitation til de intensive pladser skal den behandlingsansvarlige speciallæge kontakte overlægen for det relevante modtagende afsnit (N4, N6 eller S5).

 

Der henvises og visiteres som udgangspunkt til senge i eget optageområde. Overlægerne på N4, N6 og S5 er ansvarlige for visitation til hver afsnit.

 

Den intensive behandling er særligt karakteriseret ved en højere bemanding af plejepersonale, som mu-liggør et øget observationsniveau, og deraf mulighed for tættere løbende justering af behandlingen.

 

Se nærmere beskrivelse af visitation og krav til procedurer i bilaget ”Intensiv behandling af mennesker med svær psykisk sygdom –nye intensive pladser”.

 

Formål

Beskrivelse af Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Referencer

Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse, Sundhedsstyrelsen 2019.