Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børneoftalmologi – Atropinbehandling af progredierende myopi hos børn

 

Baggrund:

Forekomsten af myopi er stærkt stigende. Globalt ventes at forekomsten af myopi at ville stige fra 2 milliarder i 2010 til 5 milliarder i 2050.

Udbredelsen af myopi medfører betydelige personlige og sociale omkostninger. Personer med en myopi på bare 1 D har en øget risiko for at blive ramt af glaukom, bagerste subkapsulær katarakt, amotio og makuladegeneration. Personer, med en en myopi på 5-6D, har 40 gange forhøjet risiko for makulopati.1

Høj myopi er forbundet med en øget disposition for alvorlige komplikationer der kan resultere i irreversibelt synstab.

Børn, der får myopi tidligt, progredierer typisk til højere myopi grad end børn, der debuterer i en senere alder.

Der er nu flere muligheder for at begrænse progressionen af myopi.

Atropin er på nuværende tidspunkt den mest effektive måde at bremse udviklingen af myopi.

Mindre effektive og med risiko for infektiøs keratit følger optisk intervention: orthokeratology- ortho-K/natlinser samt bløde multifokale myopikontrol kontaktlinser, hvilke reducerer progression af myopi med ca 35-50 % (pga. reduktion af hyperop defokus).
 

Definition:

Akselængde ved emmetropi 22-24,5 mm, ved myopi typisk > 25 mm.

Normal øgning af akselængde er ca 0,1 mm /år. Øgning på 0,2 - 0,3 mm/år tyder på progredierende myopi.

Forventet akselængde hos børn: 3 år- 21mm; 7-8 år- 22 mm; 12-13 år- 23 mm

Billede 5

 

Risikofaktorer:
 • • Parental myopi (er en af forældrene myope øges risiko for myopi med 2.45, begge forældre 3.73 gange)

 • • Race (Asian>Caucasian>African)

 • • Hvis refraktionen ved 6 år <+0.75 D øges risiko for senere myopi

 • • Risiko for myopi øges ved: nærarbejde, nedsat udendørstid

  

 Forløb

Behandling og forløb:
 1. 1. Første undersøgelse:

Ved 1. undersøgelse udleveres patient information om behandling for nærsynethed i øjenafdelingen (brochure)

 Krav til journaloptagelse:

Allergi, dispositioner, specielt myope forældre; alment og medicin;

Øjenanamnese: alder ved myopi debut, første brille styrke (progression om muligt), refraktion, nærarbejde/skærmtid, udendørsaktiviteter og deres varighed.

 Den objektive US:

Optimalt korrigeret visus bestemmelse, egen korrektion, cykloplegisk refraktion, akselængde, øjentryk, spaltelampe undersøgelse samt oftalmoskopi (notér f.eks. chorioretinal atrofi, stafylom, PPA, tilted papil), OCT af både maculae og papiller, samt clarusbillede ved 1. kontrol.

Er der tegn til høj risiko myopi aftales kontrol efter 6 m, ellers afsluttes eller startes udredning hvis der er andre mistanker end myopi.

Patient og familie informeres om behandlingsmuligheder inklusiv kort om natlinser og atropin.

 1. 2. 2. kontrol

Indkaldes til 2. kontrol efter 6 m. Her foretages undersøgelse incl. visus, cycloplegisk refraktion, OCT M+P, tryk samt akselængdemåling

Ved øgning af akselængde > 0,15 mm (svarende til ½ D på ½ år) og hvis patienten har høj risiko i skema 1 kan der tilbydes behandling med øjendråber Atropin 0,01 %. En dråbe i hvert øje før sengetid.

Information til forældre:

-Behandlingen er off-label, dvs. vi ved ikke hvilke konsekvenser der kan være af at behandle med atropin i flere år i ung alder.

- Bivirkninger: Øgning af pupil størrelse på 1mm, nedsat akkommodations bredde op til 4D, allergisk konjunktivit hos 3,2 %, allergi-associeret dermatit hos 0,8 %.

- Desuden skal forældre skal informeres om anden mulig eller samtidig intervention: ortho-K dvs. natlinser samt bløde multifokale kontaktlinser. Sidstnævnte er dog langt fra så effektive som atropin og natlinser

Ved ordination af øjendråber Atropin skal der ordineres via FMK samt søges om enkelttilskud via FMK online (se venligst bilag).

Desuden vedhæftes artikel nummer 4 fra publikationslisten.

 1. 3. Fremadrettede kontroller

Patienter kontrolleres hver 6. måned incl. visus, cycloplegisk refraktion(cyklogylmåling en gang pr år, hvis visus er godt)., OCT, tryk samt akselængdemåling.

Efter 1 år evalueres behandlingen ved at se på progression i AL måling. Der forventes reduktion af myopi progression på ca 50%. Hvis AL er vokset med over 0,25 skal man overveje skift til 0,05 % atropin og senere 0,1% eller supplement med natlinser. Hvis man skifter til højere atropinkoncentration skal man genoverveje behov for læsekorrektion (f.eks. progressive briller, CL plus læsebriller).


Generelle rekommendationer til familien:

Myopi korrektion – fuld tid.

Normal læseafstand- 40 cm.

Udendørs aktiviteter minimum 45 min. om dagen eller helst lige så meget tid udendørs som skærm/nærarbejde.

Følg 20-20-20 regel hvor 20 minutter nærarbejde efterfølges af 20 sekunder fiksering langt væk (f. Ex 20 meter)

 

Diagnosekoder:

Myopi DH52.1
 

Litteratur:
 1. 1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

 2. 2. Larsen JS. The sagittal growth of the eye. I–IV. Acta Ophthalmol (Copenh) 1971; 49: 239–62, 427–40, 441–53, 873–86 (Tabel 6.6 fra taylor bog)

 3. 3.  JR Polling, RGW Kok, JWL Tideman,B Meskat and CCW Klaver. Effectiveness study of atropine for progressive myopia in Europeans.

 4. 4.  Seo Wei Leo, Scientific Bureau of World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus (WSPOS). Current approaches to myopia control.

 

BILAG: Opskrift til FMK ordination inkl medicintilskud.

Billede 6Billede 4

Billede 2