Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapeutisk behandling ved somatisk indsats

 

Beskrivelse

Der kan henvises til ergoterapi hvis en patient har somatisk lidelse og/eller fysisk funktionsnedsættelse.

 

Indhold

  • • Løbende tværprofessionel sparring/drøftelse af konkrete patienter.

  • • Samarbejde med ergoterapeuter i somatikken

  • • Sparring til samarbejdspartnere fx i forbindelse med genoptræning eller i forbindelse med hjælpemidler

  • • Ved lægelig vurdering udarbejdelse af genoptræningsplan

 

Forudsætninger

Henvisning på baggrund af en lægefaglig vurdering.

 

Formål

  • • Vurdering af behov for ergoterapeutisk indsats ved somatisk lidelse og/eller fysisk funktionsnedsættelse.

  • • Akut genoptræning for at undgå varigt skade/funktionstab.

  • • Nedsat funktionsniveau som følge af somatisk lidelse eller fysisk skade, fx sequelae efter apoplexi, fra fald, nerveskader i forbindelse med selvmordsforsøg eller efter andet traume.