Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapeutisk undersøgelse – udredning af funktionsniveau

Beskrivelse

Den ergoterapeutiske undersøgelse, udredning og vurdering er integreret i den ergoterapeutiske arbejdsproces og foretages i størst muligt omfang, inden der eventuelt iværksættes ergoterapeutisk behandling.

Ergoterapeuter udreder ved hjælp af standardiserede og validerede ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, dette når patientens tilstand tillader det. Der kan også anvendes kliniske observationer samt samtaler.

Ergoterapeuten laver en faglig vurdering af hvorledes et udredningsforløb bedst muligt tilrettelægges på baggrund af patientens tilstand og funktionsniveau, samt ud fra om patienten er indlagt eller er tilknyttet ambulant regi.

 

Indhold

Ergoterapeutisk udredning kan bestå af nedenstående eller andre relevante ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber:

 • • Afklarende samtale og faglig vurdering af behov for udredning eller intervention

 • • COPM-semistruktureret interview til identificering af patientens egen opfattelse af sine problemer

 • • Strukturerede kliniske observationer, hvor patienten udfører daglige aktiviteter

 • • AMPS- test til vurdering af motoriske og procesmæssige færdigheder i forbindelse med udførsel af daglige aktiviteter

 • • ESI- test til vurdering af social interaktion

 • • Sensory Profile (SP) vurdering af sanseintegration

 • • Udredningen foregår oftest på sygehuset, men kan ud fra faglig vurdering eller i det ambulante forløb også foregå andre relevante steder

 

Forudsætninger

 • • Henvisning fra læge

 

Hvornår henvises til ergoterapi

 • • Når patienten har haft et funktionstab optil eller under indlæggelse

 • • Når patienten har et funktionstab op til eller under nuværende ambulant kontakt

 • • Når der er behov for at have kendskab til patientens funktionsniveau i forbindelse med ønske om støtte i eget hjem, botilbud eller jobtilbud

 • • Når der pågår en diagnostisk udredning

 • • Når ergoterapi kan understøtte den igangværende behandling

 • • Når patienten er i gang med genoptræning

Formål

Formålet er at:

 • • Udrede og vurdere patientens funktionsniveau i forhold til daglige aktiviteter af såvel praktisk som social karakter. Dette ud fra patientens egen oplevelse og beskrivelse samt en ergoterapeutisk vurdering af patientens færdigheder

 • • Give patienten indsigt i eget funktionsniveau, (fysisk, psykisk og socialt) både i forhold til ressourcer og begrænsninger

 • • Vurdere hvorvidt patienten vil kunne profitere af eller have behov for ergoterapeutisk intervention

 • • Ved støttebehov kan der udarbejdes Ergoterapeutisk status til relevante samarbejdspartnere, både internt og eksternt