Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi – Almen genoptræningsplan (GOP)

Beskrivelse

Udarbejdelse af almen genoptræningsplan efter sygehuskontakt enten indlæggelse eller ambulant. Selve udførelsen af genoptræningen foregår i kommunalt regi, med tilbud om vejledning og sparring fra psykiatrien.

Indhold

 • • En vurdering om behovet for en almen genoptræningsplan kan ske ud fra tværfaglige observationer, udredning, patientens egen vurdering af genoptræningsbehov og pårørendes/netværkets observationer.

 • • Der skal vurderes om, der har været et aktuelt fald i funktionsniveauet op til og/eller under den aktuelle indlæggelse eller ambulante kontakt, om patienten er motiveret for genoptrænings og efter en faglig vurdering om det er realistisk at forbedre funktionsniveauet.

 • • En genoptræningsplan kan udarbejdes hvis patienten har aktivitetsmæssig funktionsnedsættelse (fx nedsat funktion i relation til ADL), en mental funktionsnedsættelse (fx nedsat evne til at orientere sig, nedsatte eksekutive funktioner, tænkning, nedsat evne til opfattelse ), en bevægelsesmæssig funktionsnedsættelse (fx nedsat bevægefunktion som følge af somatisk lidelse, fysisk skade, længerevarende inaktivitet, smerter, åndedrætsbesvær, ændret psykomotorisk funktion) og/eller en social funktionsnedsættelse (fx nedsat evne til at indgå i sociale relationer, kommunikative og sociale færdigheder).

 • • Behovet for almen genoptræningsplan kan vurderes løbende under indlæggelse eller i ambulant regi, når patienten er stabiliseret. Vurderingen skal senest ske forud for afslutning eller udskrivelse.

 • • Udarbejdelsen af en genoptræningsplan kan foretages af alle med en sundhedsfaglig uddannelse såsom læge og sygeplejerske. En genoptræningsplan kan også blive udarbejdet af en ergoterapeut i forlængelse af et ergoterapeutisk udrednings- og/eller genoptræningsforløb, hvis der er foretaget en lægefaglig begrundelse.

 

Forudsætninger

 • • En lægefaglig vurdering og ordination af genoptræningsplan jf. Sundhedsloven

 • • En vurdering af funktionsniveauet

 • • Af patienten er motiveret for genoptræning og accepterer planen

 

Andre relevante beskrivelser

 • • Hjælp til udfyldelse af en almen genoptræningsplan kan findes i ”plan2Learn”, hvor der findes et e-læringsprogram. Det hedder G-GOP-Genoptræningsplaner.

 • • Med en genoptræningsplan følger der patientrettigheder med såsom, at genoptræningen skal varetages af autoriserede sundhedspersoner samt at kommunen skal kontakte borger senest 4 kalenderdage efter udskrivelse, og i praksis vil det sige 4 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Kommunen skal opstarte genoptrænings senest 7 kalenderdage efter udskrivelse.

 • • Kommunen vurderer om der er tale om almen eller avanceret genoptræningsplan.

 • • I genoptræningsplanen kan det anføres, hvis borger skal starte meget hurtigt – altså før end de 7 kalenderdag, men det kræver en sundhedsfaglig begrundelse.

 

Formål

Genoptræne og forbedre patientens funktionsniveau, hvis der har været et fald i funktionsevnen op til og/eller under den aktuelle sygehuskontakt, hvor det vurderes, at der kan ske en forbedring med en målrettet, tidsafgrænset indsats af en sundhedsfaglig person. Hensigten er, at patienten opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; fysisk, psykisk og socialt. Patienter har ret til en almen genoptræningsplan på udskrivningstidspunktet, når der ligger en lægefaglig begrundet vurdering for genoptræning.