Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi – genoptræning under indlæggelse

 

Beskrivelse

Målrettet behandling af aktivitetsproblematikker og færdigheder under indlæggelse.

 

Indhold

 • • Optræning samt genoptræning under indlæggelse bygger på patientens aktive medvirken, hvor behandling og mål planlægges og udføres i et samarbejde mellem patient og ergoterapeut.

 • • Der har forinden et genoptræningsforløb været lavet en ergoterapeutisk udredning af funktionsniveau for at kunne tilrettelægge og tilpasse genoptræningsforløbet til den enkelte.

 • • Hvis pt. bliver indlagt med en allerede eksisterende genoptræningsplan, skal genoptræningen fortsætte under indlæggelse.

 • • Der anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at forbedre funktionsniveauet hos den enkelte.

 • • Genoptræningen vil typisk foregå individuelt.

 • • Ergoterapeuten vurderer og graduerer aktiviteterne, således niveauet passer til den enkelte og dennes funktionsniveau og mål.

 • • Der arbejdes i udgangspunktet ud fra den ergoterapeutiske referenceramme ”Occupational Therapy Intervention Process Model”, hvor ergoterapeuten tager udgangspunkt i en af de fire interventionsmodeller, herunder ”kompenserende, generhvervende, genopbyggende og/eller uddannelse og undervisning”.

 • • Genoptræning under indlæggelse foregår med et tværfagligt perspektiv og der foregår koordinering mellem relevant fagpersonale.

 • • Genoptræningen fortsætter så længe det vurderes, at patienten profiterer af denne eller indtil patienten meldes færdigbehandlet og skal udskrives.

 • • Når patienten udskrives, og ergoterapeuten vurderer i samarbejde med den behandlingsansvarlige læge, at der fortsat er et genoptræningspotentiale og -behov samt at patienten er motiveret herfor, kan en almen genoptræningsplan tilbydes. I nogle tilfælde kan dette også være en specialiseret genoptræningsplan afhængig af kompleksitetsgraden.

 

Forudsætninger

 • • Lader sig kun gøre hvis patienten er i et længere indlæggelsesforløb.

 • • Der er en henvisning fra en læge.

 • • Patienten skal acceptere og kunne deltage aktivt i et samarbejde med ergoterapeuten.

 

Andre relevante beskrivelser

Hvis patienten overflyttes internt i afsnittene eller klinikkerne, udveksler ergoterapeuterne al relevant information vedrørende genoptræningsforløbet.

 

Formål

Forbedre patientens funktionsniveau under indlæggelse, når patienten har haft funktionstab op til eller under indlæggelse. Dette med henblik på at patienten igen kan mestre og udføre vanlige, meningsfulde og nødvendige aktiviteter i sin hverdag på en tilfredsstillende måde.