Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi – Vedligeholdende behandling under indlæggelse

Beskrivelse

Målrettet ergoterapeutisk behandling med henblik på at forhindre tab af funktionsevne og for at vedligeholde patientens hidtidige færdigheder (fysisk, psykisk og socialt) under indlæggelsen.

Indhold

Den ergoterapeutiske behandling bygger på patientens aktive medvirken. Behandlingen og mål for denne planlægges og udføres i et tæt samarbejde mellem patient og ergoterapeut.

Behandlingen kan variere afhængig af patientens behov for ergoterapeutisk behandling.

 

Ergoterapeuten analyserer og graduerer aktiviteterne, så niveauet passer til den enkelte patient og dennes funktionsniveau, samt de aftalte mål.

 

Ved overflytning internt i afsnittene og klinikkerne udveksler ergoterapeuterne al relevant information vedrørende patient og dennes behandlingsforløb.

 

Al behandling foregår med et tværfagligt perspektiv og der foregår koordinering og tilbagemelding til relevante personer (Sundhedsfaglig kontaktperson, læge, socialrådgiver m.m.) Ved opnåelse af de specifikke mål eller at der ikke er behov for specialiseret indsats, overgås til vedligeholdende træning med plejepersonale samt selvstændige aktiviteter.

 

Behandlingen fortsætter så længe det vurderes, at patienten profiterer af denne eller indtil patienten meldes færdigbehandlet til kommunen.

 

Forudsætninger

Patienten skal acceptere og skal kunne deltage aktivt i et samarbejde med ergoterapeuten

Der skal være et fagligt skøn, hvor ergoterapeuten vurderer, at patienten vil kunne profitere af ergoterapi

 

Behandlingen sker på baggrund af henvisning efter lægefaglig vurdering.

 

Formål

At vedligeholde patientens funktionsniveau under indlæggelse og derved forhindre forværring af aktivitetsproblematikker.