Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi og eksponeringsforløb

Beskrivelse

 • • Eksponeringsforløb kan tilbydes patienter tilknyttet ambulatoriet for angst og tvangssygdomme.

 • • Der er tilknyttet primær behandler fra ambulatoriet mens eksponeringsforløb ved ergoterapeut pågår.

 • • Aktivitetsbaseret orienteret behandling (in vivo)

 • • Det er en vurdering fra læge og/eller den behandlingsansvarlige psykolog, om patienten skal tilbydes et målrettet eksponeringsforløb.

 

EKSPONERING:

 • • Gentaget planlagt systematisk udsættelse for en situation, der frembringer angst.

 • • Aktiviteten gradueres løbende, så den tilpasses den enkeltes evne til at udholde aktiviteten.

 

Indhold

 • • Forløb: Eksponeringsforløbet er 12 gange á en time med mulighed for forlængelse hvis dette i samarbejde med behandlerteamet vurderes nødvendigt

 • • Individuelt forløb

 • • Udredning af funktionsniveau eller observation inden eksponeringsforløb opstartes, (individuel vurdering i forhold til den enkelte patients behov) dette for at få det bedste afsæt for udbytterigt eksponeringsforløb. Herunder interviewes den enkelte om aktivitetsproblemer i hverdagen relateret til angsten.

 • • Målsætning

 • • Eksponering

 • • Afsluttende evaluering

 • • Hvis det vurderes relevant kontakt til kommunal instans

 • • Løbende tværprofessionel sparring/drøftelse af konkrete patienter.

 

Forudsætninger

 • • Patienter i eksponeringsforløb skal være på regionsfunktionsniveau.

 • • Ergoterapeuten deltager en gang om måneden i møde med teamet hvor den enkelte patient er tilknyttet i ambulatoriet for angst og tvangssygdomme. Desuden løbende samarbejde med primærbehandler.

Formål

At patienten via meningsfuld aktivitet oplever udvikling og mestring indenfor aftalt angstfremkaldende aktivitet. Desuden at patienten via den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang får redskaber og teknikker til at mestre den enkelte aktivitet, og gerne efter endt forløb er i stand til at overføre og anvende disse i andre for patienten meningsfulde hverdagsaktiviteter.