Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjælp til personale efter traumatiske hændelser

Beskrivelse

Når en person kommer ud for en voldsom hændelse, vil der ofte komme nogle fysiske og psykiske reaktioner, der kan virke meget voldsomme både på personen selv og omgivelserne. Det er fuldstændig normalt, og det er meget individuelt, hvor stærke og langvarige reaktionerne er.

Uanset hvilket behov, der er for hjælp, er det vigtigt at understrege, at akutte traumatiske hændelser, relateret til arbejdet, er et fælles anliggende og ikke blot den enkeltes problem. Det kan have store konsekvenser både for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen som helhed.

 

Der henvises til pjece ”Hjælp efter traumatiske hændelser”, som er gældende for Regionshospital Nordjylland

 

 

Definition af begreber

Kollegial førstehjælp

Den umiddelbare omsorg for og støtte til den, der har oplevet en traumatisk hændelse.

 

Defusing

Delvist struktureret aflastnings samtale, hvor den voldsomme hændelse vendes med de kolleger, der var involveret i hændelsen. Faciliteres almindeligvis af lederen eller anden ressourceperson fra hospitalet. Hvis lederen ikke er til stede, skal den ansvarshavende sørge for, at defusingen gennemføres.

 

Debriefing

Formaliseret, systematisk krisepsykologisk indsats, der samler den gruppe medarbejdere, der har været involveret i eller overværet en voldsom hændelse samt eventuelt deres leder.

 

Tidslinje

Det 1. døgn efter hændelsen:

Kollegial førstehjælp og defusing

 

Indenfor 2-6 døgn:

 Debriefing

 Akutte krisesamtaler eventuelt ved Nordisk Krisekorps

 Individuel samtale ved hospitalspræst

24-72 timer:

 Ikke akutte psykologsamtaler

 Læring og forebyggelse af lignende hændelser.

 

Målgruppe – modtagelse

Personale på Børn og Ungeafsnittet på Regionshospital Nordjylland.

 

Formål

At klæde personale på til at udvise omsorg og støtte for kolleger, der har været involveret eller set voldsomme hændelser. At personale kan planlægge og indkalde relevant hjælp til kolleger, der har været involveret eller set voldsomme hændelser.

 

Kontakt

Arbejdsmiljøkoordinator: Britta Juul Lorenzen brjul@rn.dk tlf. 51469642

Sikkerhedsleder: Marianne Astorp marianne.astorp@rn.dk tlf. 50982525

Forflytningskoordinator: Niels Olesen niol@rn.dk tlf. 24200290