Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Covid-19 vacciner, håndtering af

 

Beskrivelse

Dette dokument indeholder bilag vedr. håndtering af covid-19 vacciner, der kommer på det danske marked. Dokumentet indeholder vejledning til håndtering af de forskellige vacciner og der vil løbende blive tilføjet nye vejledninger efterhånden som vaccinerne bliver tilgængelige.

 

Derudover indeholder dokumentet diverse bilag med gode råd i forhold til vaccination samt henvisninger til anafylaksi, kontraindikationer og bivirkninger.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle der skal vaccineres eller vaccinere mod covid-19.

 

Formål

Formålet er at sikre adgang til aktuelt materiale i forbindelse med vaccination mod covid-19.

Dokumenterne er udarbejdet med fokus på patientsikkerhed og sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

 

Gode råd:

 

 

Håndtering af Covid-19 vacciner

Samlet overblik over de forskellige vacciner

Samlet overblik

 

Hospitaler og regionale vaccinationsklinikker – Vejledninger

Comirnaty Pfizer® BioNTech 12 år og derover

Comirnaty Pfizer® BioNTech 5-11 år Orange låg

Spikevax® Moderna 12 år og derover

 

 

Praktiserende læger – Vejledning

Actioncard PLO 12 år+ Comirnaty Pfizer®

Actioncard PLO 5-11 år Comirnaty Pfizer®

Actioncard PLO 5-11 år Orange låg Comirnaty Pfizer®

Actioncard PLO 12 år+ Spikevax® Moderna

 

 

Nyttige dokumenter i forbindelse med vaccination:

  • • Kontraindikationer, se PRI dokument

Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper for COVID-19 vaccinationer

Indberetning af bivirkninger i forbindelse med COVID-19 vaccination i RN

 

Utensilier og anafylaksiberedskab:

Der er udarbejdet en oversigt med utensilier og anafylaksiberedskab til brug ved vaccination mod covid-19, herunder de sprøjter og kanyler SSI har leveret til dette brug.

 

Denne indeholder varenummer til brug i ILS-Online, samt få varenumre til brug via Sygehusapoteket.  Covid-19 Utensilier og anafylaksi

 

 

OBS – Valg af kanyle:

For at kunne udtrække flest mulige doser covid-19 vaccine ud af hætteglasset, er det nødvendigt at anvende injektionssprøjter med lavt spild (dead-space volumen). Sprøjten og kanylen skal have et dead-space volumen på ikke mere end 35 microliter (≤35 μL).

 

Anvendes almindelige standard sprøjter og kanyler til optræk, er det ikke altid muligt at udtrække de ekstra doser pr. hætteglas. De sprøjter og kanyler der er leveret fra SSI til vaccination er med et lille dead-space volumen.

 

Bilaget ”Covid-19 Utensilier mm” indeholder varenr. til ILS-Online på alle anbefalet utensilier.

For sprøjter og kanyler anbefales følgende:

 

Sprøjte

1 ml

Vnr. 571362

Kanyle

23G x 1 – 0,6 x 25 mm (blå)

Vnr. 571361

 

Der må ikke udtrækkes vacciner-rester fra forskellige hætteglas for at opnå en fuld dosis vaccine.

 

 

Registrering af ubrugte hætteglas:

Sygehusapoteket er pålagt af Sundhedsmyndighederne at indberette antal ubrugte hætteglas.

 

Dette gælder indberetning af følgende:

  • • Hele ubrugte hætteglas

  • • Hætteglas med restdoser – fx hvis der kun er anvendt 2 doser ud af 5 mulige, indberettes der 3 doser

 

Registreringen foregår ved brug af skemaet Indberetning af ubrugte vacciner 2022.

Dette skema anvendes ligeledes til indberetning af reklamation af en vaccine.