Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Covid-19 vacciner, håndtering af

 

Beskrivelse

Dette dokument indeholder bilag vedr. håndtering af covid-19 vacciner, der kommer på det danske marked. Dokumentet indeholder vejledning til håndtering af de forskellige vacciner og der vil løbende blive tilføjet nye vejledninger efterhånden som vaccinerne bliver tilgængelige.

 

Derudover indeholder dokumentet diverse bilag med gode råd i forhold til vaccination samt henvisninger til anafylaksi, kontraindikationer og bivirkninger.

 

Målgruppe – modtagelse

Alle der skal vaccineres eller vaccinere mod covid-19.

 

Formål

Formålet er at sikre adgang til aktuelt materiale i forbindelse med vaccination mod covid-19.

Dokumenterne er udarbejdet med fokus på patientsikkerhed og sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

 

Gode råd:

Indlægssedler.dk – information om medicin (indlaegssedler.dk)

 

Håndtering af Covid-19 vacciner

 

Vejledninger

Comirnaty Bivalent BA.1 Pfizer 12 år og derover gråt låg

 

Spikevax Bivalent BA.1 Moderna 12 år og derover blåt låg

 

Comirnaty Bivalent BA.4-5 Pfizer 12 år og derover gråt låg

 

 

 

Comirnaty Pfizer® BioNTech 12 år og derover lilla låg

Comirnaty Pfizer BioNTech 5-11 år lilla låg

Comirnaty Pfizer® BioNTech 5-11 år Orange låg

Spikevax® Moderna 12 år og derover Rødt låg

 

Nyttige dokumenter i forbindelse med vaccination:

  • • Kontraindikationer, se PRI dokument

Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper for COVID-19 vaccinationer

Indberetning af bivirkninger i forbindelse med COVID-19 vaccination i RN

 

Utensilier og anafylaksiberedskab:

Der er udarbejdet en oversigt med utensilier og anafylaksiberedskab til brug ved vaccination mod covid-19, herunder de sprøjter og kanyler SSI har leveret til dette brug.

 

Denne indeholder varenummer til brug i ILS-Online, samt få varenumre til brug via Sygehusapoteket.  Covid-19 Utensilier og anafylaksi

 

 

OBS – Valg af kanyle:

For at kunne udtrække flest mulige doser covid-19 vaccine ud af hætteglasset, er det nødvendigt at anvende injektionssprøjter med lavt spild (dead-space volumen). Sprøjten og kanylen skal have et dead-space volumen på ikke mere end 35 microliter (≤35 μL).

 

Anvendes almindelige standard sprøjter og kanyler til optræk, er det ikke altid muligt at udtrække de ekstra doser pr. hætteglas. De sprøjter og kanyler der er leveret fra SSI til vaccination er med et lille dead-space volumen.

 

Bilaget ”Covid-19 Utensilier mm” indeholder varenr. til ILS-Online på alle anbefalet utensilier.

For sprøjter og kanyler anbefales følgende:

 

Sprøjte

1 ml

Vnr. 571362

Kanyle

23G x 1 – 0,6 x 25 mm (blå)

Vnr. 571361

 

Der må ikke udtrækkes vacciner-rester fra forskellige hætteglas for at opnå en fuld dosis vaccine.