Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til udvalgte kliniske diætister tilknyttet Onkologisk Afdeling D1 og D3, Aalborg Universitetshospital

 

Beskrivelse

Udvalgte kliniske diætister tilknyttet Onkologisk Afdeling sengeafsnit D1 og D3 kan ordinere parenteral ernæring, samt vitaminer og mineraler i medicinmodulet, som nævnt i bilag 1 i den beregnede dosis ud fra kaloriebehov uden forudgående lægelig ordination.

Forud for enhver opstart af parenteral ernæring af patienter i ernæringsmæssig risiko følges afdelingens generelle ernæringsinstruks: Ernæringsinstruks for patienter indlagt på Onkologisk Sengeafsnit D1/D3 (PRI-id nr. 31013). Vurderingen for den samlede ernæringsplan beror på diætistens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Den kliniske diætist, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination. I tvivlstilfælde skal onkologisk stuegangsgående læge kontaktes.

 

Rammeordinationerne gælder kun voksne og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet Columna Medicin. De delegerede standardordinationer er udarbejdet af ernæringsansvarlig onkologisk overlæge i samarbejde med ledende klinisk diætist.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Ordinationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og skal efterfølgende godkendes af læge på næstkommende stuegang. Ved udskrivelse har stuegangsgående læge ansvar for at opdatere og ajourføre FMK.

 

Den ledende overlæge har ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres, er beskrevet og godkendt

  • De udvalgte kliniske diætister tilknyttet Onkologisk Afdeling er:

    • instrueret og oplært i de tekniske forudsætninger for at anvende medicinmodulet, standardordinationer ved undervisning af farmaceut tilknyttet onkologien og/eller IT-koordinator

    • fagligt kvalificeret til at ordinere delegeret medicinering jf. bilag 1 ved specialeansvarlig overlæge i Center for Ernæring og/eller ledende klinisk diætist og ernæringsansvarlig onkologisk overlæge.

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående. Oversigt over diætister med delegation udarbejdes og revideres løbende af ledende klinisk diætist.

  • Ved relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne gennemføres det af ledende klinisk diætist. Resultatet drøftes ved behov med ledende onkologisk overlæge.

 

De udvalgte kliniske diætister tilknyttet Onkologisk Afdeling har ansvar for ernæringsbehandlingen af patienterne og dokumenterer ordination i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. https://pri.rn.dk/Sider/22521.aspx

Rammeordination: Et ledelsesgodkendt regime af medicinske præparater. Rammeordination betegnes også standardordination. https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx

Defineret patientgruppe: Patienter med kræftdiagnose, indlagt på Onkologisk sengeafsnit D1 og D3.

 

Formål

At der er konkret beskrivelse af delegeret medicinering for udvalgte kliniske diætister tilknyttet Onkologisk Afdeling, som har mulighed for at starte behandling i sengeafsnit D1 og D3 i Onkologisk Afdeling jf. bilag 1 før lægelig ordination.

 

Bilag

Bilag 1

Rammeordinationer for udvalgte kliniske diætister tilknyttet Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Bilag 2

Quick-guide til de kliniske diætister.

 

Bilag 3

Blandevejledning for SmofKabiven og vitaminer findes som bilag i hospitals PRI-dokumentet Parenteral ernæring (PRI-id nr. 23493).

 

 

Referencer

Parenteral ernæring (PRI-id nr. 23493)

 

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling (PRI-id nr. 8357)

 

Ernæringsinstruks for patienter indlagt på Onkologisk Sengeafsnit D1/D3 (PRI-id. nr. 31013)

 

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser (PRI-id. nr. 22513)