Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Livsstilssamtale

Beskrivelse

Ud fra KRAMscreening eller henvisning fra TGs fys, ergo eller læge, afholdes samtale med sygeplejersken vedrørende livsstil, med udgangspunkt i det individuelle Sundhedskompas.

Der vejledes individuelt ud fra TGs behov, og der udleveres evt. supplerende skriftligt materiale.

Der laves evt. en kropsmåling på Tanita-vægten.

Dokumenteres i KRAM-afsnittet i NordEPJ.

 

Efter udskrivelsen:

Vi henviser til evt. yderligere opfølgning hos kommunernes sundhedscentre eller praktiserende læge.

Definition af begreber

BMI: I praksis anvendes begrebet ”Body Mass Index” (kropsmasseindex) til at klassificere overvægt og egentlig fedme. BMI defineres som vægt (kg)/højde (m2).

Normalområdet for BMI er 18,5 – 24,9.

Overvægtig: BMI 25-29,9 eller taljeomkreds > 94 cm for mænd og > 80 cm for kvinder, hvilket

betyder en forhøjet risiko for følgesygdomme.

Svær overvægtig: BMI >30 eller taljeomkreds > 102 cm for mænd og > 88 cm for kvinder, hvilket betyder moderat til meget svært forhøjet risiko for følgesygdomme.

Fedme: Fedme defineres som en tilstand, når fedtmængden i kroppen er øget så meget, at det kan

påvirke helbredet.

De officielle kostråd: De evidensbaserede officielle kostråd udgivet af Sundhedsstyrelsen. Bruges som basis i rådgivningen.

Sundhedskompasset: Er udviklet af centrets sygeplejerske, Rikke Kromann, og er en videreudvikling af fødevarestyrelsens tidligere Kostkompas.

Det er en individuel profil, der udarbejdes vha. en skriftlig screening, udfra diverse spørgsmål vedr. kost-, drikke- og motionsvaner, samt søvn og mentale tilstand. Desuden kigges der på evt. tilgængelige blodprøver (kolesterol, blodglucose mm.) Svarene indtastes og udprintes.

Kropsmåling: En måling af kroppens vægt, og bl.a. fedt- og muskelmasse ved hjælp af Tanita vægt.

 

Formål

Formålet er at beskrive tilbuddet til de træningsgæster (TG) på Skagen Gigt – og Rygcenter (SGR), der er motiveret for en sundere livsstil.

Størstedelen af TG på SGR har BMI over 25, og har ofte et ønske om vægttab.

Derudover ønsker mange vejledning ift. specifik sygdom eller gener, eksempelvis osteoporose, smerter, inflammatoriske sygdomme, stofskifteproblematik mm.

Referencer

Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko, Sundhedsstyrelsen:

B1C7768638E64513832A2186EE229DD6.ashx (sst.dk)

 

Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.altomkost.dk

 

Tanita vægt: http://www.tanita.com/en/tbf-300a