Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang ved uddybning af akutte beskrivelse fra TeleMedicinskClinic (TMC)

 

Radiologisk afdeling benytter TMC til at varetage den radiologiske bagvagtsfunktion.

TMC dækker den radiologisk bagvagtsfunktion ugens 7 dage i tidsrummet kl. 22.00 – 07.30.

 

Hvis en kliniker står med en beskrivelse som de ikke kan forstå, og dermed handle på. Skal klinikeren kontakte TMC for gennemgang og præcisering af beskrivelsen.

Skulle det imod forventning ikke lykkedes at skabe forståelse, kontakter TMC radiologisk bagvagt der overtager, og sikre at kliniker kan forstå beskrivelsen.

 

Arbejdsgangen er som følgende i vagttid med TMC:

  • • Kliniker kontakter TMC for afklaring af beskrivelse – skulle det imod forventning ikke lykkedes at skabe forståelse.

  • • Kontakter TMC den lokale bagvagt, og beder bagvagten om at ringe til kliniker

  • • Radiologisk bagvagt kontakt kliniker

  • • Radiologisk bagvagt gennemgår billeder på diagnostisk arbejdsstation, og drøfter billeder og beskrivelse med kliniker.

  • • Radiologisk bagvagt udfører et kort tillæg til beskrivelsen i RIS, med fokus på klinikers problemstilling. Dette som dokumentation, incl. navn på den kliniker som radiologen har været i dialog med, gerne 4. cifret regionskode.

 

 

Arbejdsgang for uddybning efter TMC-vagts afslutning:

 

Påkræves der en uddybning eller præcisering af beskrivelsen efter TMC-vagts afslutning, skal kliniker kontakte den relevante radiologisk sektion, der har ansvaret for at udføre et tillæg til beskrivelsen i RIS.