Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Demensenheden – Rammeordination, delegation til sygeplejersker

Beskrivelse

Sygeplejersker med funktion i Demensenheden kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Der drejer sig om ændringer i en tidligere lægelig ordination.Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersken der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

I tvivlstilfælde skal patientansvarlig læge kontaktes og i tilfælde hvor dette ikke er muligt da kontaktes ”dagens læge”.

 

Rammeordinationer er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overlæge, Neurologisk afdeling.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Den ledende overlæge har ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

  • Sygeplejerskerne er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

Formål

At sygeplejerskerne har mulighed for at ændre i behandling efter lægelig ordination med enkelte former for medicin.

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejerske i Demensenheden.