Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter, der skal have foretaget grovnålsbiopsi

Beskrivelse

Beskrivelse af administrative arbejdsgange i forbindelse med planlægning og booking af patienter til grovnålsbiopsi i Plastik- og Mammakirurgisk afdeling.

 

Målgruppe – modtagelse

Administrativt personale; lægesekretærer og sygeplejersker, der kan booke i Bookplan.

Formål

Sikre at arbejdsgange til planlægning og booking af patienter til grovnålsbiopsi – oftest leverbiopsi - kendes af alle, som skal udføre funktionen.

Metode

  1. 1. Læge dikterer henvisning til Radiologisk afdeling. Lægger samtidig plan for AK-behandling, både seponering og genoptagelse. Sekretæren skriver henvisning samt plan for AK-behandling ind i journalen.

 

  1. 2. Radiologisk afdeling ringer tilbage med tid til den sekretær, som har skrevet henvisningen.

 

  1. 3. Sekretæren booker patienten til grovnålsundersøgelsen, vælg opgaven: Grovnålsbiopsi-F/O-Alb i bookplan og indkald patienten til at møde ¾ time før undersøgelsen på Radiologisk afdeling. Patienten skal møde direkte på Forberedelse og Opvågningsafsnittet på 1. sal i højhuset.

 

Vær opmærksom på at vedhæfte korrekte brevpakke i bookplan, afhængig af om patienten er i AK-behandling eller ikke. Der er to breve at vælge imellem:

Det ene brev er til patienter som ikke er i AK-behandling, brevet hedder INK-GROVNÅL……..

Det andet brev er til patienter som er i AK-behandling, brevet hedder INK-GROVNÅL-AK-BEH…….

Vælg i begge tilfælde XA1-bilaget til patientrettighed.

Vær opmærksom på at HUSK-bilag og Vejledning til Grovnålsbiopsi er vedhæftet indkaldelsesbrevet.

 

I bemærkningsfeltet: Administrative oplysninger, skrives informationer til personalet i F/O-afsnittet, som skal tage sig af patienten.

Her anføres: Leverbiopsi, Tid på Røntgenafdelingen, BP bestilt samt hvis Patienthotel er booket (se punkt 5).


Indkaldelsen straks afsendes i det digitale postsystem.

 

  1. 4. Samtidig bestiller sekretæren blodprøver via Labka.

Hvis patienten får AK-behandling skal der tages Hgb, APTT, INR og thrombocytter. Skal tages dagen før undersøgelsen.

Hvis patienten ikke får AK-behandling tages INR og Trombocytter. Disse prøver må max. Være 4 dage gamle til proceduren.

 

OBS! Blodprøverne skal tages på sygehus. Patienten bestiller selv tid.

 

  1. 5. Hvis patienten har mere end ½ times hjemtransport – eller ikke kan blive hentet af en voksen person, der kan være hos patienten til dagen efter, skal patienten overnatte på Patienthotellet. Sekretæren sender mail med relevante oplysninger til: Patienthotel@rn.dk. Ved relevante oplysninger forstås: Patientens navn, CPR.nr., evt. hjemadresse samt dato for grovnålsbiopsien på Radiologisk afdeling og at patienten kommer fra Forberedelse og opvågning.

  2. 6. For plastikpatienter: booker sekretæren herefter tid til svar på biopsien hos en speciallæge eller hoveduddannelseslæge ca. 10 dage efter undersøgelsen er lavet.

 

For mammapatienter informeres forløbskoordinator Malene, når der er booket tid til biopsi. Herefter holder hun øje med svar og booker tid ved speciallæge samt tilmelding til MDT.

 

  1. 7. Hvis patienten er en undersøgelsestid på Radiologisk afdeling senere end kl. 10, skal der gives besked til enten Charlotte Mejer Nørgaard eller Rikke Løkke, da patienten bliver overflyttet til sengeafsnit, når Forberedelse og Opvågning lukker kl. 17.