Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring til laparoskopiske organkirurgiske operationer (lap galde - lap hernie)

 

Formål

 • • Sikre korrekt lejring af patienten under operationen og undgå efterfølgende lejringsskader.

 • • Opretholde høj kvalitet i omsorgen for patientens sikkerhed, komfort, blufærdighed og tryghed.

 • • Ensartet introduktion af nyt personale.

 

 

Beskrivelse

 

Struktur

Proces

Resultat

 

Materiale til brug ved Lap. OP:

 

 • • Fladt leje

 • • Stiklagen

 • • Tæppe

 • • Pink vacuummadras

 • • Nonslip

 • • OBS kun 1 hovedstøtte
  Regulerbar hoveddel

 

Personale

 • • 2 anæstesispl.

 • • 2 opr.personale

 • • Kirurgen

 

 

Patienten hjælpes til rette på lejet med bagdelen ned til kanten af madrassen (ved GU-leje). Tæppe lægges over patienten – vær især opmærksom på at dække genitalia.

 

Lap. hernie:

Patienten lejres på pink vacuummadras, der placeres øverst på lejet med ventilen i øverste hø. hjørne. Antiskrid stykke under, direkte på madras. Vacuummadrassen skal placeres sådan at patienten har 1/3 under sig.

Lap. galde:
Patienten lejres på pink vacuummadras, der placeres under patientens bagdel, nederst på lejet med ventilen i øverste højre hjørne.

Antiskrid under direkte på madrassen. Vacuummadrassen skal placeres sådan, at patienten ligger på madrassen fra lænd til knæ.

Se separat vejledning til pink vacuummadras.
 

Observer at der ikke er tryk, og at pt. ikke har vrid i hofte/knæ/ankel

Observer at patientens tøj ligger glat.


Lap. hernie: Begge arme lejres ned langs siden. Højre arm holdes på plads af lagen.
Skuffe på venstre arm.
PVK i begge albuebøjninger + forlænger til medicin.


Lap. galde:
Begge arme ud til siden.

Sikre at patienten ligger korrekt på lejet før luften suges ud af vacuummadrassen og patienten bedøves.

 

 

VIGTIGT: Orientere pt. om at lejring – og afprøvning af samme – skal være HELT i orden.

 

Patienten bedøves.

 

Med 1-1½ times interval køres lejet i normalposition af hensyn til kredsløb/drænage.

 

 

 

 

Patientens blufærdighed respekteres. Øger patientens velbefindende og bevarer kropstemperaturen.

 

Undgår lejringsskader på udsatte steder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Hals, carotis og øre

 

Efter operationen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationspersonalet står ved lejet i opvågningsfasen.

 

Først når patienten er vågen ?

og kan samarbejde, gives trusser på.

Det tilstræbes at dette først gøres når patienten er tilbage i sengen, evt. vente til pt. er i opvågningen og selv kan hjælpe til.

 

Inden patienten forlader operationsstuen – observeres patientens liggeflader for tryk.

Ved observation af tryk noteres det på anæstesiskema og i NordEPJ.

Tryghed for anæstesisygeplejersken og patient.

 

Undgår uhensigtsmæssige bevægelser og lejringsskader hos den bedøvede patient og dårlig arbejdsstilling for personalet.

 

 

 

Dokumentation og forebyggelse af tryksår.

 

Se i øvrigt grundlæggende principper for lejring.