Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer, Operationsafsnittet og Kirurgisk Dagafsnit, Thisted

 

 

Beskrivelse

I specialer eller afsnit, hvor der udføres kirurgiske og/eller invasive indgreb, er det et krav fra Sundhedsstyrelsen, at der foreligger en instruks, hvor kontrolforanstaltninger ved anvendelse af optørringsmateriale, instrumenter mv. i forbindelse med invasive procedurer beskrives.

 

Følgende er et lokalt tillæg til den regionale instruks Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

 

Kontrol og optælling

Kirurgen og den sterile sygeplejerske har ansvaret for løbende at holde sig orienteret om engangsartiklernes placering i og ved operationsfeltet.

 

Før operationen:

Alt fremtaget materiale skal optælles for at se, om det stemmer overens med kontroletiketterne. Den sterile og usterile sygeplejerske tæller altid højt sammen. Materialet kontrolleres for at se om der er brud på steriliteten, eller om materialet på anden måde ikke stemmer overens med forventningen.

Hvis der under operationen tages yderligere materiale i brug, tælles og kontrolleres som ovenstående.

Optælling må ikke baseres på emballagens talangivelse alene, idet fejlleverancer kan forekomme.

Den assisterende sygeplejerske beholder den ene etiket sterilt til senere kontrol, og den anden etiket gives til den usterile sygeplejerske, som opbevarer den synligt under operationen.

Hvis assisterende sygeplejerske afløses inden eller ved operationens afslutning, bør der foretages en kontroloptælling af alle fremtagne instrumenter, servietter, tamponer mv, brugte som ubrugte og afløsningen bør først foretages, når kontroloptællingen anses for korrekt.

 

Under operation:

Den assisterende sygeplejerske sikre løbende under hele operationen, at de instrumenter og optørringsmaterialer, der er i brug stemmer.

 

Før lukning af operationssåret:

Alle fremtagne servietter og tamponer, instrumenter mv. brugte som ubrugte optælles og kontrolleres 2. gang før lukning af operationssåret. Hvis operatøren har været under fascien, skal der tælles inden fascien lukkes og igen når såret lukkes. Når kontroloptællingens resultat anses for korrekt, meddeles dette operatøren, som kan påbegynde lukningen af operationssåret.

 

Efter lukning af operationssåret:

Den ansvarlige for instrumenteringen skal foretage sidste kontroloptælling af alt materiale, herunder kontrol af om alt er intakt. Denne optælling bør normalt finde sted, inden patienten forlader operationsstuen. Hvis der konstateres uoverensstemmelse ved optællingerne, skal dette meddeles operatøren, der er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

Dokumentation

Optælling og kontrol af servietter, tamponer, instrumenter, knivsblade og nåle dokumenteres i CCS under Tjek ud.

Det skal fremgå af dokumentationen i CCS, hvem der har været på operationsstuen og hvem der har været assisterende sygeplejerske og dermed ansvarlig for korrekt kontrol og optælling.

Hvis den sterile sygeplejerske konstaterer, at er uoverensstemmelse i optørringsmaterialet, optælles igen og al afdækning og affald på stuen gennemgås. Hvis det stadig ikke findes, informeres kirurgen, som tager stilling til gennemlysning af pt. Hændelsen indberettes som UTH.

 

Definition af begreber

Invasive procedurer

Kirurgiske indgreb inkl. kikkertoperationer, skopier, anlæggelse af katetre og andre indgreb, hvor huden gennembrydes eller der benyttes naturlige kropsåbninger for at undersøge og/eller behandle patienten.

 

Materiale

Engangsartikler (kanyler, nåle, knivsblade, sug, bændler, stabler mm.)

indføringsmateriale (implantater, katetre, hylstre, slanger mm), optørringsmateriale med røntgenfast tråd (servietter, tamponer, mm) skruer, tråd osv.

 

Den kontrolansvarlige

Den person, der har ansvaret for, at kontrolforanstaltningerne udføres. Det er den person, der har ansvaret for instrumenteringen ved en operation.

 

Gazeservietter/tamponer

Optørringsmateriale med røntgentråd til optørring med 5 stk. i en steril pakke i forskellige str. og tykkelse. Alle pakker er påhæftet 2 sammenføjede, identiske kontroletiketter med identiske nr.

 

Formål

At undgå komplikationer som følge af at materiale utilsigtet efterlades i patienten i forbindelse med invasive procedurer.

 

Referencer

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer