Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

AXILLÆRT LYMFOM – fast track

 

Beskrivelse

Patienter mistænkt for lymfom kræver hurtig og effektiv udredning, hvorfor der er brug for et Fast Track til at sikre effektivt samarbejde mellem Mammakirurgisk afdeling og Hæmatologisk afdeling.

 

Formål

At sikre hurtig og effektiv udredning af patienter mistænkt for lymfom.

 

Målgruppe

Klinisk og administrativt personale, som bliver involveret i udredning af patienter mistænkt for lymfom.

 

Problemstilling

Visse kriterier skal være opfyldt for at patienten kan modtages direkte til operation.

 

Patienterne kan modtages direkte til operation, hvis følgende er opfyldt:

  1. 1. Sikker palpabel lymfeknude i axillen, palperet af erfaren læge (erfaren HU-læge, afdelingslæge eller overlæge)

  2. 2. Der forligger fuld journal.Der er taget evt. nødvendige blodprøver og tjekliste til narkosen lagt i journalen. Narkosetilsyn foregår på operationsdagen.

  3. 3. Patienten accepterer operation og har læst og forstået patientinformationen herom (Fjernelse af forstørret lymfeknude i armhule)

  4. 4. Ingen tumorers at palpere i mamma.

  5. 5. Patienter i AK behandling skal have taget INR, der skal være under 2 på operationsdagen, idet INR skal tages kl. 8.00 på operationsdagen så svar foreligger før operation. Den skal bestilles fremskyndet. Hvis bridging findes indiceret, skal proceduren herfor være effektueret.

  6. 6. Patienten kommer til svar på mikroskopien i Hæmatologisk Afdeling, der selv giver patienten en dato hertil

Patienter, der ikke kan modtages direkte til operation:

PET positive, non palpable lymfeknuder kan KUN opereres, såfremt der anlægges MagSeed (lille metal-skrue) eller Franks nål (lille metaltråd som anlægges ved røntgenlæge i lokalbedøvelse på operationsdagen) og derfor SKAL lymfeknuden kunne ses på ultralyd, hvilket skal fremgå af journalen.

Disse patienter SKAL ses i Mammakirurgisk ambulatorium af hensyn til koordinering med røntgen, hvor Mammakirurgerne gør pt. klar til operation, og hører ikke hjemme i dette set-up.

 

Procedure

Når ovenstående er opfyldt henvises patienten til Brystkirurgisk afdeling, der gerne senest næste dag angiver en HURTIG operationsdato til et ambulant forløb. Patienter, der er indlagt på stamafdeling, modtages ligeledes til ambulant forløb.

Ved operationer skal Hæmatologisk Afdeling stå som rekvirent (NUMMER 80011099) på patologi rekvisitionen.

 

Operationsdagen:

På operationsdagen møder patienten MED CHECKLISTEN fastende kl.8.00 til blodprøver og evt. andre forprøver i Reception 1 i Medicinerhuset. Herefter går de til narkosetilsyn i forhallen i Højhuset. Patienten skal efter narkosetilsynet gå til Det Perioperative afsnit i stuetagen på højhuset, indgang fra forhallen de vil modtage yderligere information ved sygeplejerske. Ses af operatør umiddelbart inden operationen.

 

Komplikationer:

Postoperative komplikationer (stort serom, blødning og infektion) håndteres i Mammakirurgisk afdeling, patienten tager selv kontakt til afdelingen. Ved hastende behov (fx blødning lige efter operation) kontaktes Mammakirurgisk afdeling på telefon 97660624, ved fx mistanke om serom kan Mammakirurgisk ambulatorium kontaktes i dagtiden på telefon 97661083.