Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

KODNING AF INVASIV PROCEDURE

 

KODNING AF KRANSÅREUNDERSØGELSE (KAG):

 

Start med at hente skyggen: Gå ind i IN, PRO og skriv cpr. nr. + ”enter”, hvorefter oversigt med bookingprocedurer (blå) fremkommer (se procedurebeskrivelse side 41A om registrering af skyggebookinger!)

 

Proceduren kodes med korrekt proceduretidspunkt samt alle procedurekoder iht. lægens diktat/grønt registreringsskema (KAG/PCI) (ligger i journalen.)

 

Procedureregistreringen (KAG):

KAG kodes altid med 1 times varighed med starttidspunkt 1 time før dikteringstidspunktet!

Billede 2

 

 

Ved femoral adgang kodes også perkutan lukning - som tillægskode:

Billede 1

 

  • • Plan/akut udfyldes (benyt mødetidspunkt som rettesnor – fremgår af PRO-billedet)

  • • Infektion udfyldes ikke

  • • Start med at kode KAG-proceduren foranstillet et ”D” med henholdsvis: UXAC85A (femoral), UXAC85B (radial) eller UXAC85C (brachial) afhængigt af undersøgelsens art – se grønt registreringskema (alternativt teksten ved proceduren)

  • • Herunder kodes eventuelle yderligere procedurer f.eks. ”D” - UXAC80 (ventrikulografi) osv.

  • • Endelig kodes lukning af indstikssted KZFX20 (hvis denne er afkrydset på grønt ark) som tillægskode (+ kode!) – benyttes kun ved femoral adgang!

  • • Vær opmærksom på lægeinitialer ved supervision/R1-oplæring:

  • • Hovedoperatør står først (LÆ0) og supervisor/R1 i oplæring kodes som 2. operatør (LÆ1)