Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

KODNING AF INVASIV PROCEDURE

 

KODNING AF PCI:

 

Start med at hente skyggen: Gå ind i IN, PRO og skriv cpr. nr. + ”enter”, hvorefter oversigt med bookingprocedurer (blå) fremkommer (se procedurebeskrivelse side 41A om registrering af skyggebookinger!)

 

Proceduren kodes med korrekt proceduretidspunkt samt alle procedurekoder iht. lægens diktat/grønt registreringsskema (KAG/PCI) (ligger i journalen.)

 

Procedureregistreringen (PCI med stent) (hvis lægen ikke dikterer koden for stent, skal I kode på følgende måde):

 

 

PCI inkl. KAG kodes med 1 times varighed med starttidspunkt 1 time før dikteringstidspunktet!

Billede 1

 

 

 

  • • Plan/Akut udfyldes (benyt mødetidspunkt som rettesnor – fremgår af PRO-billedet)

  • • Infektion udfyldes altid med I (= ikke relevant)

  • • Start med at kode PCI-proceduren foranstillet et ”V” med henholdsvis: KFNG02(A) eller KFNG05(A)) foran - se grønt reg.skema (alternativt teksten ved proceduren)

  • • Eventuelle stents (f.eks. som her KZFX52) skal kodes lige under PCI-koden som tillægskode (+ kode!)

  • • Herunder kodes eventuelle supplerende procedurer i vilkårlig rækkefølge.

  • • Vær opmærksom på lægeinitialer ved supervision/R1-oplæring:

  • • Hovedoperatør står først (LÆ0) og supervisor/R1 i oplæring kodes som 2. operatør (LÆ1)