Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje instruks til opfølgning af patienter med prostatacancer i Active Surveillance

Beskrivelse

Patientmålgruppe:

 • Patienter med prostata cancer der følges i active surveilliance (AS)

 • Beslutning om AS er en aftale mellem patient og behandlende læge


Når beslutning om AS vedtages (0 mdr. konsulation)

Ved histologisvaret besluttes, at pt. skal i active surveilliance.

Sygeplejersken deltager ved lægekonsultationen og deltager hermed i den forventningsafstemmende samtale med patienten om håndtering af kræftdiagnosen og den videre opfølgning.

 

Der udleveres informationsmateriale :

 • • Pjece fra kræftensbekæmpelse: Om prostatakræft

 • • Pjece fra Propa + informere om informationsfilm fra Propa

 • • Evt. Pjece fra kræftensbekæmpelse: Kræft, guide til hjælp og viden.

 

I samråd med patienten laves en behovsvurdering, hvor behovet for psykosocial støtte og ressourcer

til ressourcer til egenomsorg vurderes.

 

Husk registering af PAL.

Næste tid bookes af sekretær:

Ambkontrol-BP-opfølgning-bl.pr.svar (skriv AS, 3 mdr. og forventningsafstemmende samtale i bemærkningsfelt)

 

Sekretær bestiller PSA

 

Obs at lægen bestiller multiparametrisk MR af prostata forud for 3 mdr opfølgning ved BP læge

 

3 mdr. opfølgning ved læge

Sygeplejersken og lægen vurderer om der er behov for sygeplejerskens deltagelse ved opfølgningen. Ved behov kan der i samråd med patienten laves en behovsvurdering, hvor behovet for psykosocial støtte og ressourcer til egenomsorg vurderes. Vurdering af behov for inddragelse af de pårørende. Der kan evt. henvises til kræftens bekæmpelse og Propa.

 

Hvis der er lavet MR scanning af prostata og pt skal have lavet fusionsbiopsier bookes de af forløbskoordinatoren. Vær opmærksom på om patienten får blodfortyndende behandling.

 

Sekretær booker de næste tider:

 

Tlf-S3-opfølgning 6 mdr-bl.pr (skriv i bemærkning AS )

Tlf-S3-opfølgning-9 mdr-bl.pr (skriv AS i bemærkning)

Ambkontrol-BP-opfølgning-bl.pr.svar (skriv AS og 12 mdr og svar på MR i bemærkningsfelt)

 

Sekretær bestiller PSA til alle bookinger

Hvis ikke der er bestilt MR scanning af prostata skal det gøres

 

6 mdr. telefon opfølgning i AS ved sygeplejerske

Sygeplejersken vurderer og handler på patientens aktuelle blodprøver (PSA), se opfølgningsprogrammet for aktiv overvågning.

Ved psaprogression: ny psa 2 uger efter, og der bookes tlf ved S3 til svar og videre plan.

Ved progression af symptomer konfereres med dagens BP-læge, mhp videre opfølgning af patienten.

Der skal beregnes fordoblingstid

 

Samtalen tager udgangspunkt i :

 

 • Der gives svar på PSA

 • Sygeplejersken afdækker patientens aktuelle tilstand, med speciel fokus på; eventuelle vandladningsgener, stemningsleje, smerter og aktivitetsniveau.

 • Understøtte patientens evne til at observere symptomer på forværring af sygdommen.

 • Vurdere patientens psykosociale belastning i forhold til at leve med en kræft diagnose.

 • I samråd med patienten laves en behovsvurdering, hvor behovet for psykosocial støtte, og ressourcer til egenomsorg vurderes. Vurdering af behov for inddragelse af de pårørende. Der kan evt. henvises til kræftens bekæmpelse og Propa.

 

Tjek at psa og næste tid er booket

 

Obs om der er lavet MR scanning ved 3 mdr opfølgning, hvis ikke så sikre at den er bestilt.

 

9 mdr. telefon opfølgning i AS ved sygeplejerske

Sygepleje som ved 6 mdr tlf opfølgning

 

Tjek at psa og næste tid er booket

 

12 mdr. opfølgning i AS ved læge

Sygeplejersken deltager i samtalen, hvis der vurderes behov for dette.

 

Hvis der planlægges re-trusp/fusionsbiopsier, bookes tiden af forløbskoordinatoren. Vær opmærksom

på om patienten får blodfortyndende behandling.

 

Sekretær booker næste tid:

Tlf-S3-opfølgning-bl.pr.svar ( AS og 18 mdr. i bemærkningsfelt)

 

Sekretær bestiller PSA

 

18 mdr. telefon opfølgning i AS ved sygeplejerske

Se sygeplejehandlinger ved 6 mdr. opfølgning

 

Sekretæren booker næste tid:

Ambkontrol-BP-opfølgning-bl.pr.svar (skriv AS, 24 mdr. og forventningsafstemmende samtale i bemærkningsfelt)

 

Sekretæren bestiller PSA

 

24 mdr. opfølgning i AS ved læge

 

Sygeplejersken deltager i samtalen, hvis der vurderes behov for dette.

Der skal være forventningsafstemmende samtale :

 • Lavrisiko patienter kan afsluttes til egen læge

 • Intermediær risikopatienter fortsætter endnu 1 år på S3

Hvis der bestilles MR scanning, da stillingtagen til, hvordan der gives svar.

Sekretæren booker næste tid:

Tlf-S3-opfølgning-bl.pr.svar ( AS og 30 mdr. i bemærkningsfelt)

 

Sekretæren bestiller PSA

 

30 mdr. telefon opfølgning i AS ved sygeplejerske

Se sygeplejehandlinger ved 6 mdr. opfølgning

 

Sekretæren booker næste tid:

Ambkontrol-BP-opfølgning-bl.pr.svar (skriv AS og 36 mdr. i bemærkningsfelt)

 

Sekretæren bestiller PSA

 

36 mdr. opfølgning i AS ved læge

Sygeplejersken deltager i samtalen, hvis der vurderes behov for dette.

Der skal være forventningsafstemmende samtale

 

Lægen vurderer om patienten kan afsluttes til egen læge

 

Definition af begreber

Med Active Surveillance (AS) menes aktiv overvågning

Progression af symptomer: Metastasesymptomer såsom smerter, pareser, anæmi, uræmi

PSA- progression: PSA stigning på 25% eller mere, svarende til PSA fordoblingstid <36 mdr

http://nomograms.mskcc.org/Prostate/PsaDoublingTime.aspx

http://www.medical-calculators.co.uk/psadt.html

Psa stigning skal bekræftes af gentaget psa måling efter 2 uger.

Ved progressionstegn konfereres patienten med en af afdelingens BP læger.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der har fået konstateret prostatacancer og følges i Active Surveillance

Formål

At patienten oplever et trygt forløb.

Identificere mulig sygdoms progression.

Vurdering af behov for støtte.

Sikre at patienten er tryg og symptomstabil når han overgår til opfølgning hos egen læge.

 

Referencer

Opfølgningsprogram for prostatakræft fra Sundhedsstyrelsen Februar 2015.

Dansk urologisk cancer gruppe Daproca, www.ducg.dk