Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopbehandling på patienter der enten er positive eller mistænkt for Covid-19

 

I forbindelse med COVID-19 pandemien er der kommet en udmelding fra Dansk Råd for Genoplivning med mindre justeringer i hjertestopbehandlingen for at beskytte sundhedspersonalet og patienterne mod corona-smitte: https://genoplivning.dk/corona-drgs-anbefaling/

 

Essensen heraf er følgende, og det er herudfra at personale ansat i Billeddiagnostisk Afsnit skal handle: 

 • • Ved alarmering skal man oplyse om bekræftet COVID-19 eller mistanke herom. Der hvor vi alarmerer med hjertestopknap, skal vi sikre at hjertestopholdet bliver informeret om COVID-19/COVID-19 mistanke, inden de kommer ind på stuen. I de tilfælde hvor vi ringer om hjertestop, informerer vi allerede ved opringningen.

 • • 
  Ved konstatering af hjertestop skal man efter åbning af luftveje (hovedkip/hageløft) kun
  se på brystkassen for vejrtrækning men ikke lytte/føle efter vejrtrækning. Ved avanceret behandler kan man samtidig føle efter puls.
  Under hjertestopbehandling skal ved bekræftet COVID-19 eller mistanke herom anvendes
  værnemidler.

 • • 
  Vi skal sikre at der er værnemidler til rådighed til hjertestopholdet – Gør hvad der synes mest hensigtsmæssigt i situationen for at fremskaffe værnemidler, bed en kollega i nærheden om at hente, ring til daglig ansvarlig, send en portør

 • • 
  Efter konstatering af hjertestop anvendes kontinuerlig hjertemassage (hastighed 100-120 tryk/min) indtil at maskeventilation kan etableres, hvorefter man laver hjertelungeredning med 30 kompressioner og 2 indblæsninger. Altså skal der
  ikke anvendes mund-til-mund eller mund-til-næse ventilation.

 • • 
  Hjertestopholdets teamleder kan
  evt. reducere antallet af folk på stuen under hjertestopbehandlingen, hvis behandlingen af patienten tillader dette.

 

De præsenterede punkter er givet af Hjertestopholdet, Regionshospital Nordjylland.