Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

LT NIV, Hjemme NIV-behandling - RHN

 

 

Henvisningskriterier

Patienter med KOL, der opfylder nedenstående kriterier, kan henvises til Lungemedicinsk Ambulatorium til vurdering med henblik på opstart af LT-NIV hjemmebehandling.

 

Henvisningskriterier:

 

Spirometri-verificeret KOL og motivation for og evne til at bruge NIV 6 timer per døgn samt 1 af flg. 3:

 

  • • Kronisk stabil hyperkapni, paCO2 ≥ 7 kpa

    • Stabil hyperkapni kan tidligst vurderes 2-4 uger efter en akut NIV-krævende eksacerbation

  • • > 3 NIV-krævende akutte eksacerbationer de sidste 12 mdr.

  • • Hvis patienten ikke kan aftrappes fra NIV efter en akut eksacerbation

 

Ved udskrivelse af KOL-patienter, der har fået NIV-behandling under indlæggelsen og som ved udskrivelsen har et pCO2 > 7, skal det vurderes, om patienten skal have tid i sygeplejeamb. efter 1 mdr. til kontrol af A-gas mhp. på evt. hjemme NIV-behandling.

 

Efter henvisning bookes sygeplejerske fra Lungemedicinsk Ambulatorium til at tage telefonisk kontakt til patienten mhp. forsamtale (se bilag 1 - Telefonkonsultation). Her klarlægges, om patienten er motiveret for behandlingen. Forud for sendes indkaldelse til telefonsamtale via e-Boks.
 

Patientinformationspjece vedr. Hjemme-NIV-behandling

Link til pjecen: NIV-behandling hjemme med Philips Dreamstation - klik print i højre hjørne.

 

Opstart af behandling

Informér sengeafdelingen om planlagt NIV opstart.

Patienten møder i Lungemedicinsk Ambulatorium til opstart af hjemme NIV-behandlingen. Her vælges type af maske, valg af indstillinger, og apparatet gennemgås med patienten.

 

Senere følges patienten på sengeafdelingen til første nat med hjemme NIV. Der er mulighed for, at patienten kan gå på orlov indtil kl. 20.30. Tidspunkt kan aftales individuelt med afdelingen.

 

Patienten starter hos sygeplejersker, der indlægger patienten i systemet og tager A-gas. Herefter lægekonsultation, hvor lægen ordinerer tidalvolumen, min.–max. iltmætning og måler CO2. Patienten går herefter til sygeplejersker igen (se bilag 2 - Tjekliste ved opstart).

 

Covid-test skal foreligge og være højst 3 døgn gammel. I opstartsfasen skal der gerne bookes 2 sygeplejersker i oplæringsøjemed.

NB: Under forudsætning af, at vi kender patienten godt, kan ambulatoriesygeplejerske selvstændigt opstarte behandling ved samtidig sparring med læge.

 

Kontrol Hjemme NIV

Efter opstart vil der være kontrol af behandlingen således:

  • • Telefonkonsultation 14 dage efter

  • • Kontrol med fremmøde i Lungeambulatoriet 3 måneder efter

  • • Herefter kontrol hver 6.-12. måned med mulighed for at indkalde oftere ved behov. Vær opmærksom på, om patienten har andre kontakter til Lungemedicinsk Ambulatorium. NIV kontrol er stor og omfattende. Patienterne kan derfor have behov for samtidig opfølgning i KOL-ambulatoriet. Dette vurderes løbende.

Kontakt for patienter:
Patienten kan kontakte lungemedicinsk sygeplejerske hver tirsdag kl. 9.30-12.30 på tlf.nr.: 30891683.

 

Kontakt for sundhedsfagligt personale (primær sektor):

Henvendelser vedr. NIV behandling forsøges begrænset til tirsdage kl. 9.30-12.30. Ved uopsætteligt behov kan hjemmesygeplejerske, primær sygeplejerske, praktiserende læge kontakte lungemedicinsk sygeplejerske dagligt kl. 11.00-12.00 på tlf. nr.: 30891683.

 

Patienten indkaldes via e-Boks. Patienten anmodes i indkaldelsesbrevet om at medbringe apparat, inkl. slanger og maske til besøget, og ved iltbehandling i dag tid benytte ordinerede iltbehandling i forbindelse med besøget. Hos de patienter, hvor det er vurderet, at der skal tages arteriel blodprøve i Klinisk Biokemisk regi, rekvireres dette. (Se bilag 3 - Tjekliste ved kontrol).

 

Afslutning

Såfremt patienterne ikke længere ønsker at benytte hjemme NIV behandling, afsluttes de fra ambulatoriet. Det vil være formålstjenesteligt at se patienterne til en enkelt, afrundende konsultation i KOL-ambulatoriet for at sikre optimal overlevering til praktiserende læge af patienter i denne maksimalt sårbare patientkategori.

 

Akut indlæggelse af patient med Hjemme NIV

Har patienten en akut eksacerbation, der kræver intensiveret NIV-behandling:

Har patienten ikke eget NIV-apparat med, påsættes afdelingens Stellar, hvis ledigt. Dette muliggør smidig tilbagegang fra S/T-modus til vanlige indstillinger. Hvis patienten har egen NIV-apparat med, kan det indstilles til S/T modus, således at ordinerende læge kan ordinere IPAP og EPAP. Desuden kan patienterne ”slappe mere af” ved S/T modus. Trykket kører kontinuerligt og fast. Hvis der derimod køres med auto IPAP, altså med justerbar tidalvolumen, lader apparatet patienten arbejde det, vedkommende kan.

 

Masketilpasning er vigtigt. Brug gerne patientens egen maske, uanset om det er eget NIV-apparat eller afdelingens.

 

Links:

https://www.lungemedicin.dk/fagligt/300-lt-niv.html

 

Morgen:

https://video.rn.dk/secret/67194244/5cb5046f295f01403ba83fc23e62549c

 

Opsætning:

https://video.rn.dk/secret/67194264/8634edfaa6e6fd25cb9f98780c23be1f

 

Nat:

https://video.rn.dk/secret/67194280/730fddfeb0ad6d3bce6e814e38d7b3ca

 

 

 

Kontakt

 

Kontaktperson ved Phillips (NIV apparat: dreamstation)

Peter Ravn Sigsgaard

Account Manager

Philips Danmark A/S

Sleep & Respiratory Care

Gammel Kongevej 60

DK-1850 Frederiksberg C

Mobile: +45 28 354 654

E-mail: peter.sigsgaard@philips.com

www.philips.dk

 

Kontaktperson ved ResMed (NIV apparat: Lumis)

Ninette Janus Jensen

Product specialist / Produktspecialist

O. +45 5475 7549 M. +45 2688 7550

Ninette Janus Jensen <Ninette.Jensen@ResMed.dk>

ResMed.dk