Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemme NIV-behandling,

Long Term Non Invasive Ventilation (LT NIV) – RHN

 

     

Ordforklaring

NIVNon Invasiv Ventilation - Respiratorbehandling med maske

LT NIVLong Term Non Invasive Ventilation (hjemme NIV-behandling)

A-gasArteriepunktur

SentecApparat til transkutan måling af CO2 og O2. Påsættes overarmen eller i panden

 

 

Henvisningskriterier

Patienter med KOL, der opfylder nedenstående kriterier, kan henvises til Lungemedicinsk Ambulatorium til vurdering med henblik på opstart af hjemme NIV-behandling.

Behov kan også vurderes ved ilt- og KOL-kontrol i Lungemedicinsk Ambulatorium.

 

Patienten skal desuden selvstændigt kunne håndtere hjemmebehandlingen, herunder på- og aftage maske, opstarte/slukke apparat, mærke uhensigtsmæssigheder, aflæse evt. fejlmeldinger og herefter kontakte Lungemedicinsk Ambulatorium mhp. tilretning og justering. Hjemmeplejen vil kunne hjælpe med ex. rengøring af apparatur og regulering af ilt til hhv. NIV-behandling og tør ilt.

 

Da apparaterne er til ”single-patient-use”, kan de ikke anvendes til andre patienter efterfølgende. Apparaterne er temmelig dyre, så derfor skal man være helt sikker på, at patienten virkelig ønsker behandlingen i hjemmet.

 

Kriterier for hjemme NIV-behandling:

Spirometri-verificeret KOL og motivation for og evne til at bruge NIV 6 timer per døgn, samt 1 af flg. 3:

 

 • Kronisk stabil hyperkapni, paCO2 ≥ 7 kpa

Stabil hyperkapni kan tidligst vurderes 2-4 uger efter en akut NIV-krævende eksacerbation

 • > 3 NIV-krævende akutte eksacerbationer de sidste 12 måneder

 • Hvis patienten ikke kan aftrappes fra NIV efter en akut eksacerbation

 

 

I praksis er det ikke hensigtsmæssigt at udskrive patienter med hjemme NIV-behandling i forbindelse med en akut eksacerbation. Mange patienter vil i det akutte forløb acceptere behandlingen, men vil alligevel ikke være indstillet på at forsætte efter kortere tids behandling i hjemmet. Derfor er det bedst at udskrive patienten uden hjemme NIV-behandling. Efter en måned kan patientens ønske og behov afklares ved telefonkontakt med efterfølgende fremmøde i Lungemedicinsk Ambulatorium ved sygeplejerske.

Se Bilag 1: Tjekliste ved telefonkontakt om hjemme NIV-behandling

 

 

Pjece om hjemme NIV-behandling udleveres ved udskrivelsen, så patienten kan få viden om behandlingen: NIV-behandling hjemme (NIV-behandling hjemme)

 

 

Efter samtale(r) med patienten om behandlingen, vurderes det, om patienten er kandidat til hjemme NIV-behandling. Er patienten fortsat motiveret til behandlingen, indkaldes der til opstart af behandlingen.

 

Opstart af behandling

Opstarten af behandlingen foregår i samarbejde med Lungemedicinsk Ambulatorium og sengeafsnit, hvor patienten vil overnatte 1-2 nætter mens apparat/maske indstilles optimalt.

 

I Lungeambulatoriet

Patienten møder i Lungemedicinsk Ambulatorium til opstart af hjemme NIV-behandlingen. Der afsættes tid hos både sygeplejerske og læge.

 

Læge laver kort indlæggelsesnotat og ordinerer medicin mm.

Ud fra A-gas ordineres behandling og initiale indstillinger på apparatet, og evt. justeringsmuligheder ved manglende behandlingseffekt:

 • Tidalvolumen (evt. IPAP/EPAP)

 • Ilttilskud

 • Tilladelig/ønsket O2 og CO2 (målt på Sentec)

 

Sygeplejersken laver grundig gennemgang af behandling og apparat med patienten:

 • Masketype vælges

 • Regulering til optimale komfort-indstillinger (se Bilag 2: Tjekliste ved opstart af hjemme NIV-behandling)

 • Ilttilskud under behandling vurderes

 • Sentec påsættes, og initialværdier for O2 og CO2 noteres

 

Korrespondance/Plejeforløbsplan sendes til hjemmeplejen.

Angiv tydeligt, hvad der forventes at hjemmeplejen hjælper patienten med, f.eks. rengøring af maske, maskine, slanger, påfyldning af vand (kogt og afkølet) osv.

 

Ved behov for hjælp til at få den rette mængde ilt på maskinen til natten, kan der henvises til links fra PRI med video-sekvenser om NIV-apparatet.

 

Plan for indlæggelsesforløb til opstart af hjemme NIV-behandling noteres i EPJ.

 

Der informeres om Observationsskema til natten – og der laves papirprint af skemaet.

Se Bilag: Observationsskema med Tidalvolumen.

 

I sengeafsnittet

Herefter følges patienten på sengeafsnittet, hvor patienten med fordel selv kan opstarte apparat/behandling flere gange i løbet af dagen, inden behandlingen sættes i gang til natten og måske middagssøvn. Dette dels for at blive tryg ved selve behandlingen og opnå færdigheder med de funktioner (ex. på- og aftagning af maske, tænd/sluk), som patienten selv skal varetage derhjemme.

 

Sidst på aftenen opstartes NIV-behandlingen med ordinerede indstillinger. Sentec påsættes, så CO2 og O2 kan følges i løbet af natten. Hvis CO2 ikke falder tilfredsstillende, jf. ordination, kan Tidalvolumen øges efter skema.

Observationer og evt. ændringer noteres i skema.

 

På udskrivelsesdagen – ved sygeplejerske fra Lungemedicinsk Ambulatorium

Behandlingen med NIV hen over natten evalueres og noteres i EPJ. Er behandlingen og værdierne tilfredsstillende, kan patienten udskrives.

Ambulant tid til NIV-kontrol aftales.

 

I EPJ noteres det under ”!”, at patienten udskrives med:

 • Hjemme NIV-behandling med angivelse af indstillinger og ilttilskud på NIV-apparatet

 • Hjemme ilt-behandling med angivelse af ilttilskud, der gives, når NIV-apparatet ikke bruges.

 

Disse oplysninger videregives til hjemmeplejen i Udskrivelsesnotat, hvor Korrespondace/Plejeforløbsplan fra indlæggelsesdagen suppleres ved behov.

Henvis til links fra PRI med video-sekvenser om NIV-apparatet:

 

 

Opsætning:

https://video.rn.dk/secret/67194264/8634edfaa6e6fd25cb9f98780c23be1f

 

 

Morgen:

https://video.rn.dk/secret/67194244/5cb5046f295f01403ba83fc23e62549c

 

Nat:

https://video.rn.dk/secret/67194280/730fddfeb0ad6d3bce6e814e38d7b3ca

 

På udskrivelsesdagen – ved stuegangsgående læge

Læge laver kort epikrise, hvor indstillinger og ilttilskud (både på NIV og uden NIV) samt evt. Airvo-indstillinger specificeres.

 

Kontrol af hjemme NIV-behandling

Efter opstart vil der være kontrol af behandlingen således:

 • Telefonkonsultation 14 dage efter udskrivelse

 • Kontrol med fremmøde i Lungemedicinsk Ambulatorium efter 3 måneder

 • Herefter kontrol hver 6.-12. måned med mulighed for hyppigere besøg ved behov

 

(Se Bilag 3 - Tjekliste ved kontrol).

 

OBS: NIV-apparat med maske og slanger medbringes til alle kontroller

 

 

Mulighed for kontakt om behandlingen

Patienten kan kontakte lungemedicinsk sygeplejerske om ”ikke akutte udfordringer” hver tirsdag kl. 09.30-12.30 på telefon 30891683.

Ved mere akutte problemer kan Lungemedicinsk Ambulatorium kontaktes alle hverdage på telefon 97640821.

I vagter og weekender kan Lungemedicinsk sengeafsnit kontaktes akut på telefon 97640917.

 

Sundhedsfagligt personale (primær sektor):

Henvendelser vedr. NIV behandling forsøges begrænset til tirsdage kl. 09.30-12.30.

Ved uopsætteligt behov kan hjemmesygeplejerske eller praktiserende læge kontakte lungemedicinsk sygeplejerske dagligt kl. 11.00-12.00 på telefon 30891683.

 

Afslutning af hjemme NIV-behandling

Såfremt patienten ikke længere ønsker at få hjemme NIV-behandling, skal behov for fremtidig KOL- og ilt-kontrol vurderes. Evt. som hjemmebesøg.

Opmærksomhed på, om Team for Lindrende Behandling skal kontaktes.

 

Akut indlæggelse af patient med hjemme NIV-behandling

Patienten skal så vidt muligt medbringe eget NIV-apparat med slanger og maske ved akutte indlæggelser med eksacerbation. Der er oftest behov for mere intensiveret NIV-behandling, som kan gives på eget apparat.

Patientens eget NIV-apparat kan da indstilles til S/T modus, således at ordinerende læge kan ordinere IPAP og EPAP. Dette giver øget respiratorstøtte, så patienten kan ”slappe mere af”.

 

Referencer

Dansk Lungemedicinsk Selskabs retningslinjer om KOL – LT-NIV (Hjemme NIV) https://lungemedicin.dk/kol-lt-niv-hjemme-niv/