Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thorax

Costae

Trachea
Sternum

Sterneclavikulærled
 

Anatomi

Indikation

Projektion

Bemærkning

Thorax

 - Pneumoni

 - Stase

 - Status

 - Status/kontrol pneumothorax

 - Pleuravæske

- PICC-line

- CVK

- Port

 - Akut thorax fra egen læge*

 

PA

LAT

*SKAL beskrives akut af radiolog

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax (Pneumothorax, CVK, Port, PICC-line, Lungebiopsi) - SYD

Thorax

OBS. pneumothorax fra akutmodtagelsen, lægevagt og egen læge.

OBS. pneumothorax fra afdeling grundet:

- traume

- efter procedure drænfjernelse, pacemaker o.l.)

PA max.INSP

PA max.EKSP
LAT INSP

 

 


 

SKAL beskrives akut af radiolog

 

Ved røntgenkontrol af thorax efter drænfjernelse obs pneumothorax anbefales det, at der skal der gå 2 timer fra seponering af drænet til der tages røntgen, med mindre andet er anført på henvisningen.

Thorax

OBS Pneumothorax fra akutmodtagelsen, lægevagt og egen læge, OG hvor der samtidig ønskes svar på andre tilstande (fx obs pneumoni, obs stase, obs infiltrater, obs pleuravæske osv.)

 

PA

LAT
(ingen EKSP-billede!)

SKAL beskrives akut af radiolog

Thorax

Thorax efter CT-vejledt lungebiopsi

PA max.INSP

PA max.EKSP

 

Ingen LAT

Thorax

 

Liggende optagelser uden for afdelingen
 

AP

Røntgen af thorax på sengeafdelinger

 

-Apex

Apex optagelse

Supplerende optagelse på ordination.

Thorax

Kontrol af implantat Evar-Tevar

AP stående

LAT stående

 

Thorax

Miljøpatient.

PA

Røntgen – Thorax – Miljøpatienter - Børn og voksne
 

Thorax

-diaphragma

AP stående

LAT stående

AP liggende max. Inspiration

AP liggende max. Ekspiration.

Alle 4 billeder skal tages.

Costae

-Fraktur

 

Tages ikke! Ved mistanke om pneumo-/hæmothorax tages Thorax. *
 

*Obs Ny henvisning med henblik på thorax.
 

Trachea

-Alle

AP

LAT *

*hele trachea med.

Sternum
 

-Alle

CT

 

Sterneclavikulærled
 

-Fraktur

-luksation

 

CT

 

 

-Artrit

 

MR

 


Afviges der fra standardprojektionerne noteres dette i generel note.