Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til hvad der bør dokumenteres i RIS ”Generel notefelt”

 

Formål

For at sikre journalføringspligten, vejleder dette dokumentet radiografer/sygeplejersker i hvad der skal dokumenteres i EasyViz (RIS).

 

Målgruppe – modtagelse

Radiografer / røntgensygeplejersker i ansat i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring

 

Beskrivelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har udfoldet hvad radiografer (og sygeplejersker ansat i radiologien) har pligt til at journalføre. Se den fulde liste her: Journalføring for radiografer - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk).

Dokumentationen skal foretages i EasyViz i Generel notefeltet, så det ikke forsvinder fra henvisningen.

 

Standardhandlinger som der udføres ifm. en undersøgelse dokumenteres

 • ⎯ Identifikation: Navn, cpr. og acc. no. (Sikker patientidentifikation)

 • ⎯ Graviditetsforhold for kvinder 12-55 år

 • ⎯ Studerende skal skrive, at de er studerende, og hvem der er ansvarlig for godkendelse deres billeder.

 • ⎯ Gonadebeskyttelse: Hvis du som personale fravælger gonadebeskytter til mænd / eller manden selv fravælger det

 

Dokumentér hvis der fraviges fra standarden/protokollen og/eller det, der har betydning for undersøgelsen eller patientens forløb. Dokumentér også det, der har betydning for beskrivelsen af undersøgelsen.

 

Nedenstående er eksempler på hvad der bør dokumenteres i forbindelse med en undersøgelse.

 • ⎯ Fravigelse fra standardprotokol i forhold til indhold: fx at man tilføjer et eller undlader et billede eller en serie/sekvens.

 • ⎯ Undersøgelser der afventer: Ved akutte henvisninger dokumenteres det, hvis undersøgelsen af en eller anden årsag afventer (afventer venflon, aftalt med stamafd. at de ringer når pt er klar, faste mm.)

 • ⎯ Hvis en undersøgelse ses af en læge, skrives lægens Initialer på (fx hvis der er tvivl om protokol eller hvis der ses noget på et billede)

 • ⎯ Dokumentér, at du har givet info til afdeling om forberedelse til undersøgelse

 • ⎯ Hvis der afgives svar til henviser (fx hvis du reagerer på billeder/pt sygdomssituation, og videregiver de oplysninger til modtager. Notér hvad der er sagt og hvem modtagerafdeling er)

 • ⎯ Patienten giver supplerende oplysninger til anamnesen, som ikke er beskrevet i henvisningen (vigtig viden for beskriver)

 • ⎯ Hvis en patient sendes et andet sted hen end vanligt efter undersøgelsen

 • ⎯ Aftalt hurtigt svar besked (skriv dato og sæt brunt flag på)

 • ⎯ Afvisning af henvisninger. Notér det i generel notefelt og kopierer det over i afvisningsfeltet

 • ⎯ Udeblevet/aflyst patient med dato og klokkeslæt, så det kan ses, hvornår pt er udeblevet ved genindkaldelse

 • ⎯ Manglende patientsamarbejde: fx pt ikke kan holde vejret, ligge stille eller andet som pt er bedt om.

 • ⎯ Oplysninger om Covid-19 status på thorax

 • ⎯ I vagten: Altid til Sydney - skriv hvis der er tidligere billeder eller ej

 

Specifikt for UL:

 • ⎯ Notér faste med starttidspunkt (det skal kunne ses, hvem der er fastende)

 • ⎯ At blodprøvesvar mm er kontrolleret

 • ⎯ Hvis der er en aftale med stamafdeling

 • ⎯ At stamafdeling er informeret om ordination ifm. invasive indgreb

 

Specifikt for MR:

 • ⎯ Artro-undersøgelser skal dokumenteres (læge, mængde kontrast, lokalbedøvelse og lateralitet)

 • ⎯ Metalskema tjekket

 • ⎯ Angiv kontrast- og medicinmængde

 • ⎯ Hvem der har anlagt venflon (intern eller andet afsnit)

 • ⎯ Angiv hvis der bruges andet end venflon

 • ⎯ At der er adspurgt om allergi og nyresygdomme

 • ⎯ Alle reaktioner på kontrast

 • ⎯ Adspurgt om kontrastindikationer ved Buscopan

 

Specifikt for RTG:

 • ⎯ Patient til skadestuen. Noter om pt sendes hjem eller i skadestuen

 • ⎯ Beskriv hvis der er tvivl om lateralitet

 • ⎯ Begrund hvis der selekteres i henvisning (fx hele OE og der så kun tages håndled)

 • ⎯ Tarmpassage: tidspunkt for udleveret og indtaget kontrast samt tidspunkt for billedrækkefølge

 • ⎯ Hvis billederne er set af beskriver eller radiolog, inden pt sendes hjem, dokumenteres dennes initialer.

 

Specifikt for CT:

 • ⎯ Hvis der udleveres skriftligt informationer til patienten

 • ⎯ Hvis der sker subkutan injektion (at informationspjecen er udleveret/afdeling informeret)

 • ⎯ Alle reaktioner på kontrast

 • ⎯ Angiv kontrastmængde

 • ⎯ At eGFR er kontrolleret

 • ⎯ Adspurgt om allergi

 • ⎯ Hvem der har anlagt venflon (intern eller andet afsnit)

 • ⎯ Hvis der ændres kode ift. hvis der bruges andet end venflon til kontrast

 

 

Når man afslutter en patient så stop op og tænk: Er der noget, jeg har glemt eller bør dokumentere for patientens skyld og/eller dem der modtager patienten?

 

Referencer

Journalføring for radiografer - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)