Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urodynamisk undersøgelse - Sygeplejeinstruks (G)

 

Beskrivelse

Urodynamisk undersøgelse er en funktionsundersøgelse af blæren hvor blæretryk, rektaltryk og

EMG-aktivitet måles under fyldningsfasen og under vandladningsfasen.

 

Formål

Formålet er at efterbevise patientens symptomer.

 

Metode

 

Forberedelse af patienten

 • • Patienten laver flow før undersøgelsen starter.

 • • Urinen stixes. Findes denne positiv, aflyses undersøgelsen, (evt drøftes dette med læge) urinen sendes til D/R. Undersøgelsen kan godt udføres, hvis der kun er leukocytter og ingen symptomer på uvi.

 • • Hvis patienten er i behandling med anticholinergika da pause 2 uger før undersøgelsen. Hvis der ikke er holdt pause, prøver vi at lave undersøgelsen, men med bemærkning om der er taget medicin.

 • • Patienten informeres om formål med undersøgelsen, samt hvorledes denne foregår og hvilke evt. gener der kan opstå efter undersøgelsen.

 • • Patienten informeres om, at de skal være opmærksom på den tid de har fået i e-boks til lægesamtale om svar på undersøgelsen.

 

Remedier til undersøgelsen

 • • Kande og tragt til flowleje

 • • 2 grønne sterile afdækningsstykker

 • • Steril kapsel til opsamling af urin via undersøgelseskateter

 • • Undersøgelseskateter

 • • 1 stk 10 ml sprøjte

 • • OptiLube Actice 2%

 • • Rectalkateter

 • • Usterile handsker

 • • Sterile handsker

 • • Tre elektroder til EMG+ sprit swaps

 • • Vandslange

 • • Grøn snor, englehud tre smalle stykker, hvor en er lang. Et bredt stykke englehud

 • • Opsite

 • • 1 l lun NaCl, isotonisk (skal først hentes når undersøgelsen kan starte)

 • • 2 transducere

 • • 2 manometerlines

 • • 2 stk. 20 ml sprøjter

 • • 2 stk 20 ml NACL. Ved synlig forurening soigneres patienten, og der raseres hvis patienten ikke har fjernet hår ved labia og omkring anus, så plastre og elektroder kan fæstne.

 

Opdækning af assistancebord

Bordet dækkes med 1 sterilt grønt afdækningsstykke, hvorpå der lægges:

 • • 1 grønt afdækningsstykke

 • • 1 steril kapsel

 • • 1 undersøgelseskateter

 • • 1 stk 10 ml sprøjte

 • • OptiLube Active 2%

 • • Sterile handsker

 

Remedier til klargøring af urodynamisk apparatur

 • • Vandslange

 • • 1 l lun NaCl, isotonisk

 • • 2 transducere

 • • 2 manometerlines

 • • 2 stk. 20 ml sprøjter

 • • 2 stk 20 ml NACL

 

Klargøring af urodynamisk apparatur

 • • Transducerne monteres på stativet, således at udtaget til manometerlines vender opad

 • • Blæretransduceren placeres i P1

 • • Rectaltransduceren placeres i P2

 • • Manometerlines monteres på hver transducer

 • • 2 x 20 ml sprøjter fyldes med NaCl og monteres nederst på transducerne. Manometerlines fyldes med NaCl. Sørg for at der ikke findes luftbobler i slangerne, da trykket måles i en ubrudt vandsøjle

 

Klargøring af patienten

 • • Patienten lejres på siden på det urodynamiske leje

 • • Rectalkateteret påføres eksplorationscreme og føres ca. 10 cm op i rectum og fikseres på højre nates så tæt ved rectum som muligt med opsite. (Hvis rectalkateteret ikke kan placeres i rectum, kan det i stedet placeres i skeden.)

 • • Området, hvor elektroder til EMG skal påsættes, aftørres med sprit swaps og elektroderne placeres på hver side af externe sphincter. Nul-elektroden placeres på hoftekammen (grøn)

 • • Undersøgelseskateteret lægges op i blære. Blærekateteret fikseres med bomuldssnor og englehud. Ved hjælp af blærekateteret udtømmes blæren for residualurin og dette noteres

 

Patienten hjælpes op at sidde og lejet omdannes til en stol.

 

Stativet til manometrene placeres i blærehøjde (det er de sorte prikker, der skal være i blære højde).

 

Nulstil:

Manometerlines til hhv. rectal- og blærekateter nulstilles i symfysehøjde.

P1 gennemskylles med 5 ml NaCl og P2 skylles således at sammen tryk opnås.

 

Start test:

Host (se nærmere om yderligere host nedenfor), start pumpen, marker FD, ND osv. Før vandinfusionen starter og for hver 100 ml. samt før vandladning opfordres patienten til at hoste (gerne til 100 cm H2o). Efter vandladning skal patienten ligeledes hoste.

 

Host:

Tryk A på fjernbetjeningen.

 

Som det sidste inden undersøgelsen startes:

Den lune NaCl monteres med vandslangen. Denne sættes i vandinfusionspumpen. Sørg for at slangen er fyldt med NaCl og uden luftbobler. Vandinfusionsslangen kobles til blærekateter.

Blæren vil derefter langsomt blive fyldt med vand via kateteret. Patienten informeres om at fortælle, når hun mærker den første fornemmelse af noget i blæren, den første vandladningstrang, en normal og en kraftig vandladningstrang.

 

Efter endt vandladning:

Testen stoppes. Residualurin måles via flowtragten ved udtømmelse af blærekateteret.

 

Print:

F7 for at printe kurve og dernæst printes resultater. Ved undersøgelse nr. 2 skal der også printes fuld undersøgelse (manden med taleboble).

Som udgangspunkt gentages undersøgelsen 2 gange.

 

Kommentarer til undersøgelsen:

Ting af betydning for tolkning af kurverne noteres i forbindelse med undersøgelsen.

Disse noteres så de fremgår af undersøgelse 1, når denne printes ud.

Stil spørgsmål til undersøgelsen:

  • • Fik jeg belyst den problemstilling, der skulle undersøges.

  • • Er det en god undersøgelse?

 

Beskrivelse af undersøgelsen:

Beskrivelse af frit flow og residualurin. Beskrivelse af fyldningsfasen, er der utæthed ved host? Sker der detrusorstigning undervejs? Evt. urgeinkontinens? Beskrivelse af vandladningsfasen og residualurin.

 

Stop-test:

Er det ikke muligt at påvise en detrusor, kan der udføres en stop-test, hvilket betyder, at patienten opfordres til at knibe kraftigt under vandladning. Dette skulle gerne skulle bevirke en detrusorstigning.

 

Skift væske:

Tryk pauseknappen ind, tryk på ikonet: ”skift væske”, skift væsken og tryk OK og fortsæt.

 

Referencer

 • • Neurourology and Urodynamics 21:261^274 (2002)

 • • Good Urodynamic Practices: Uro£owmetry, Filling ICS: http://www.ics.org/Documents/Documents.aspx?DocumentID=24

 • • Cystometry, and Pressure-Flow Studies Werner Sch_fer,* Paul Abrams, Limin Liao, Anders Mattiasson, Francesco Pesce, Anders Spangberg, Arthur M. Sterling, Norman R. Zinner, and Philip van Kerrebroeck International Continence Society O⁄ce, Southme Hospital, Bristol, BSIO 5NB, United Kingdom