Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

KODNING/SKRIVNING AF TILSYN

 

Tjek i IN, TID om pt. har kardiologisk stamafdeling (indskrevet under 8001 0311 (S1)/0314 (S2).

Hvis vi selv er stamafdeling, er der ikke tale om et tilsyn, og notatet skal skrives under vores kontakt som et almindeligt stuegangs-/procedurenotat. Det gælder også ptt. med opholdsadresse på Intensiv.

 

Tjek i IN,PRO om der ligger en ”skyggebooking” sv.t. tilsynsdato/procedurekode. I så fald skal denne tilknyttes. Følg procedurevejledning ”Registrering af skyggebooking…” side 41a.

 

Er der ingen ”skyggebooking” at tilknytte, skal assistancen oprettes manuelt:

 

 1. 1. Gå i IN, APK

 2. 2. Tast pt.’s cpr. + assistance/procedureafdeling: 8001 031

 3. 3. Vælg den kontakt i oversigten, som assistancen skal knyttes til: Ref.___

 4. 4. Gå i PRO og tast F1, hvorefter blankt procedurebillede fremkommer

 5. 5. Tilsyn kodes med 1 times varighed, altid A (akut) i plan/akut

 6. 6. Koden D ZZ0149 Klinisk undersøgelse registreres sammen med lægens kode

 7. 7. Er der udelukkende tale om journalgennemgang (lægen har ikke set/undersøgt pt.) registreres i stedet D ZZ0190 Tværfaglig konference

Ved tværfaglig konference på en ambulant kontakt skal kontakttypen rettes til ALCA99L

tilsyn

 1. 8. Såfremt der er udført ekkoundersøgelse, anlæggelse af temporær pacemaker eller anden procedure i forbindelse med tilsyn, sættes disse koder på under tilsynskoden

HUSK at være opmærksom på dette, når notatet er skrevet, mhp. evt. efterregistrering!

 1. 9. Hvis der foreligger en intern henvisning, kommer der et pop-up-billede med teksten ”Ikke afsluttede henvisninger” – her vælges ”1” for at tilknytte (og derved afslutte) henvisningen

 2. 10. Husk at taste ”enter” når alle koderne er sat på (der skal stå ”Registrering er foretaget”)

 3. 11. Notat skrives i Clinical

Vælg ”Moduler”, ”Patientadministration”, ”nødadgang til pt.” (genvejstast: shift-F6). Derefter kommer man automatisk over i kontaktoversigten.

Vælg korrekt kontaktBillede 2 ved at klikke på dette ikon ud for kontakten. Dette er VIGTIGT, da kontakt kun bliver aktiv, hvis dette ikon vælges i kontaktoversigten! Derved sikres også, at notatet bliver skrevet på den korrekte kontakt.

Vælg notattypen ”Tilsynsnotat”. Husk at ændre dato og tid for tilsynet (Mirsk-tidspunktet).

Tilsynsafdeling fremsøges på luppen (8001031 Alb Kard Senge)

 

PROCEDURER (KAG, PM-IMPL. MM) PÅ TILSYN:

 • • Vælg notattypen ”Procedurenotat” hvis det drejer sig om en procedure!

 • • Rubrikken for ”Assistanceafdeling” udfyldes (fremsøges på luppen 8001031 Alb Kard Senge)

 

EKKOTILSYN:

 • • Ekkokardiografien er ofte booket i Bookplan, og proceduren skal hentes i ”skyggen” (se procedurevejledning for Registrering af skyggebooking side 41a)

 • • Ekkobeskrivelsen (den tekniske del) skrives som ”procedurenotat+ teksten kopieres til ekkosekretærerne (sendes i mail til ekkosekr. inkl. lægens navn mhp. indføring i EchoPac.

 • • Resten af tilsynet skrives under notattypen ”Tilsynsnotat” (anvend samme dato/klokkeslæt som procedurenotatet)

 • • Husk at kode både ekko (UXUC80(E)) og tilsynskode klinisk undersøgelse (ZZ0149) i PAS