Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

FORESPØRGSLER

Ved forespørgsler fra Socialforvaltningen, forsikringsselskaber eller patienten selv (som ønsker kopi), registreres denne i PAS i notatoversigten:

 

  • • FSP – dato – klokkeslæt + ENTER

  • • Herefter kommer man ind i et blankt billede, hvor man skriver:

”dd.mm.år: Der er d.d. kommet forespørgsel fra________ kommune / forsikringsselskab, som har anmodet om journaloplysninger.” Husk sekretærinitialer.

 

Hvis det er et forsikringsselskab, der ønsker oplysninger, skal der foreligge en underskrevet samtykkeerklæring fra patienten (erklæringen må maksimalt være et år gammel).

 

LÆ 101 (anmodning) (fra Socialforvaltningen/kommuner) – LÆ 105 (svarblanket t/retur)

Sekretæren fremsender kopi af epikrise for seneste indlæggelse. Forespørgslen gennemses dog mhp., om der skal sendes epikriser fra tidligere indlæggelser. Ved ambulant forløb sendes det seneste notat.

HUSK at skrive i FSP-notatet (hvor registrering af modtaget FSP er angivet) hvad der er sendt og hvornår oplysningerne er sendt + initialer.

 

LÆ 121 (anmodning) (statusattest) – LÆ 125 (svarblanket t/retur)

Forespørgsel lægges til den læge, som sidst har set patienten i amb./skrevet epikrise/ foretaget procedure eller lign. (Lægges fortrinsvist til overlæge, afdelingslæge eller R1)

 

Patient-skadeerklæring (fra forsikringsselskaber)

Sekretæren fremsender kopi af epikrise, kontinuationer, laboratorieskema samt specialundersøgelser (ekg, ekkokardiografibeskrivelse) for den indlæggelse, som forespørgslen refererer til.

HUSK at skrive i FSP-notatet (hvor registrering af modtaget FSP er angivet) at oplysningerne er sendt. Husk sekretærinitialer.

 

Arbejdsfordeling i forbindelse med forespørgsler:

Joan HV og Karina HS tager sig af afdelingens forespørgslerne. Skal lægges i deres kasser på 2. sal, og forespørgsler pr. mail videresendes Joan/Karina. De opretter FSP’en i PAS og lægger det eventuelt til en læge eller ekspederer selv forespørgslen. Ved statusattester der kommer retur fra lægerne, skal disse lægges i Joans/Karinas kasse, som står for videre ekspedition.

 

FORESPØRGSLER/HENVENDELSER

FRA SAMARBEJDSPARTNERE/EGEN LÆGE

 

  • • Læg en besked til den læge, der sidst har haft kontakt med patienten i Ambulatoriet/skrevet epikrise/foretaget procedure. Skal fortrinsvis lægges til overlæge, afdelingslæge eller R1.

 

  • • Hvis lægen dikterer et notatet, skal det skrives i PAS som et FSP-notat. Hvis forespørgslen er fra egen læge, skal notattypen være JON mhp. afsendelse via EDI-FACT (det er ikke muligt at afsende et FSP-notat til et ydernummer)

 

  • • Ved FSP: Notatet kan afsendes elektronisk til henvisende klassifikationsafsnit: tast J ud for notatet for at kunne angive klassifikationskode. Notatet skal IKKE samtidigt afsendes pr. post.