Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

OMVISITERING AF PATIENTER

Enheden for Sygehusvalg (EFS) i Regionshuset varetager al vejledning af patienter i forhold til deres rettigheder ift. frit valg på offentlige sygehuse, ret til hurtig udredning eller behandling, ret til udvidet frit sygehusvalg (undersøgelse på private klinikker/privatsygehuse), om de har ret til befordrings-godtgørelse, kørsel osv.

Billede 1

EFS giver besked til sekretariatet via mail til en fælles postkasse i Outlook Aalborguh.Visitationen Kardiologisk Afdeling, når en patient ønsker sig omvisiteret. Denne postkasse tømmes dagligt af visitationssekretærerne på det store sekretærkontor på 2. sal, som fordeler disse mails videre ud til sekretærerne i subspecialerne og efterfølgende bliver mailen arkiveret i de respektive undermapper.

.

Af mailen fra EFS fremgår bl.a. afslutningskode og frit valg-kode som skal bruges ifm. omvisiteringen.

 

FREMGANGSMÅDE VED OMVISITERING

IT har udarbejdet en detaljeret procedurevejledning til omvisitering af hhv. eksterne og interne henvisninger og der henvises til denne:

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/vejledninger/DetPatientadministrativeSystem/Patientregistrering/VidenHaandbog/Sider/Eksterne-henvisninger.aspx

 

Ligger på P-nettet under ”Hjælp til” IT-systemer:

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

OMVISITERING FRIT SYGEHUSVALG REGION NORD

Reg.konsulenterne har udarbejdet vejledninger i håndtering af henvisningen i EV samt MAR-registrering ved ptt., der gør brug af frit sygehusvalg i regionen:

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/vejledninger/DetPatientadministrativeSystem/Patientregistrering/VidenHaandbog/Sider/Omvisitering,-intern.aspx