Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

VAGTARBEJDE

MØDETIDSPUNKTER:

Mandag til torsdag:

kl. 13.20 - kl. 20.00

Fredag:

kl. 13.53 - kl. 20.00

Lørdag og søndag:

kl. 07.30 - kl. 14.00

 

FORSKUDTE AFTENVAGTER:

I ferieperioder kan der være forskudt aftenvagt. Mødetiden er her 9.17-18.00. Vagten er lidt længere end en normal vagt, men dette udlignes ved normtimeregulering.

 

Som udgangspunkt går man i gang med vagtarbejdet, når man møder ind.

 

VAGTARBEJDE (prioriteret rækkefølge)

 • • Journaloptagelser (obs! dikteret kl. 16.00-06.00 skrives af AMA-sekretær – lokal 6 4388)

 • • Procedurer* (KAG, PCI, RFA, PM m.m.) (se bl.a. proceduremappen side 24)

 • • Stuegang (”Journalnotat”)

 • • Invasive procedurer på tilsyn* skrives som ”Procedurenotat” men tilføj assistanceafdeling 8001031 øverst i notatet (se proceduremappen side 41)

 • • Ekkoprocedurer* – indlagte på egen afdeling samt øvrige afdelinger (se også nedenfor)

 • • Konferencenotaterindlagte patienter (se proceduremappen side 47)

 • • Tilsyn (se proceduremappen side 41) – husk at søge på ”Alle” i ”Afsnit”. Hvis pt. er blevet udskrevet siden tilsynet er gået, kan man ved travlhed nedprioritere notatet

 • • Akutte epikriser på overflyttere samt øvrige hasteepikriser (ved tvivl ringes til sgpl. på S1/S2)

 • • Invasive procedurer og journaloptagelser på UDSKREVNE ptt.

 

Ved vagtarbejde skal man i MIRSK huske at søge på ”Alle” i alle kategorier – se nedenfor.

 

Billede 2

 

Alt det akutte (med rødt) skal også skrives, hvis det drejer sig om indlagte ptt. (tjek i TID), eller hvis noten indikerer, at det er et ambulant hastenotat, der ikke kan vente til dagen efter.

Ekkotilsyn:

 • • Ekkobeskrivelsen skrives som ”Procedurenotat” + kopi til ekkosekretærerne, som kopierer notat til EchoPAC (notat inkl. lægens navn kopieres ind i en mail til alle tre ekkosekretærer)

 • • Resten af tilsynet skrives som ”Tilsynsnotat” (samme dato/klokkeslæt som proceduren)

 • • Tilsynet kodes i AS400 (IN, APK) – husk både ZZ0149 og UXUC80(E) – tjek for skygger!

Ekko på indlagte ptt. i eget regi:

 • • Ekkobeskrivelsen skrives som ”Procedurenotat” + kopi til ekkosekretærerne, som kopierer notat til EchoPAC (notat inkl. lægens navn kopieres ind i en mail til alle tre ekkosekretærer).

 • • Husk at kode proceduren i PAS - tjek for skygger!

 • • Eventuelle ordinationer/journalnotat skrives og oprettes som ”Journalnotat”

*) tjek ALTID for bookplanskygger (sig ”N” til at fastholde identitet) (se procedurebeskrivelse ”registrering af skyggebookinger)