Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

KONFERENCER

 

 • • Morgenkonferenceafholdes hver dag kl. 8.15-8.45 (tirsdag til 9.00) i Konferencerummet.

 

 • • Iskæmikonference – afholdes mandag, onsdag og fredag kl. 14.30 i Konferencerummet med deltagelse af PCI-læger samt thoraxkirurger og anæstesiolog.

Notatet om den ordinerede konference lægges i ”Iskæmikonferencekassen” på 2. sal.

 

 • • Klapkonference – afholdes hver torsdag i Konferencerrummet med deltagelse af ekkolæger og hjerte-/lungekirurger.

Notatet om den ordinerede konference lægges i ”Klapkonferencekassen”på 2. sal sammen med den lyserøde seddel. Derudover printes følgende og lægges sammen med notatet: KAG-beskrivelsen og TTE+TEE-beskrivelse - samt evt. tidligere konferencenotater.

 

 • • Stentklapkonference – afholdes torsdage (efter behov) kl. 12.30 i Konferencerummet med deltagelse af overlæge EKO/CHH (+ evt. JAA) samt thoraxkirurg og anæstesiolog.

Ved skrivning af notat på pt. til stentklapkonference lægges print af notat til sekr. HKS/KDK

 

 • • Børnehjertekonference – afholdes tirsdage (efter behov) kl. 13.30 i Konferencerummet (videokonference med læger fra Skejby).

Ved skrivning af notat på pt. til børnehjertekonference lægges print til overlæge HS.

 

 • • Superkonference – afholdes onsdage i lige uger (efter behov) kl. 14.30 i Konferencerummet med deltagelse af kardiologer, thoraxkirurger samt repræsentant fra relevant speciale.

Koordinering ved sekr. LSB.

 

 • • Endokarditkonference – afholdes 2. mandag i måneden kl. 14.30 i Konferencerummet med deltagelse af ekkolæge, mikrobiolog, infektionsmediciner og thoraxkirurg.

Koordinering ved sekr. HKS.

 

 • • Arytmikonference – afholdes onsdage i ulige uger kl. 15.00 i Konferencerummet med deltagelse af arytmilægerne. Ved skrivning af notat på pt. til arytmikonference gives besked pr. mail til sekretærerne i S1-visitationsteam.

 

 • • Nuklearmedicinsk konference – afholdes ad hoc. Deltagelse af PCI-læge + læge fra Nuklearmedicinsk Afd.

Lægerne står selv for koordinering.

 

 

FREMGANGSMÅDE VED SKRIVNING/REGISTRERING:

 

 • • Hvis pt. er indlagt: Skrives som ”Konferencenotat” i Clinical under den aktuelle kontakt.

 • • Såfremt epikrisen er dikteret og afsendt, sendes kopi af notatet til egen læge/henv. instans.

 • • Hvis epikrisen endnu ikke er sendt, tilføjes konferencenotatet nederst i epikrisen, og det hele sendes samlet til egen læge via edifact.

 • • Notat sendes til Afd. T mhp. indkaldelse til operation (elektronisk via WebPAS-henvisning!)

 • • ”Klap-patienter” skal ALTID henvises til Kæbekirurgisk Afd. (kopi af notat via WebPAS!)

 • • Hvis pt. er udskrevet: Skrives som ”RKO-notat” i PAS under den relevante kontakt (således det kan sendes til e.l. via edifact)

 • • Registrering: Tjek, om der ligger en skygge, som skal håndteres. På indlagte hentes skyggen

 

Billede 2

 

og kodes. Ved ambulante fremgår tiden i INS og kodes. (NB! Det er dog ikke alle konferencer, der er booket på forhånd. Procedurekodning: ZZ0190 tværfaglig konference).