Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

MR AF COR

Patienter til MR af cor bookes og indkaldes via Røntgenafdelingen, hvor undersøgelsen også foregår.

 

Efterfølgende bliver billederne overført til RIS/PACS i et særskilt spor ”MR hjerte …” til beskrivelse ved kardiologisk læge (Tomas Zaremba og Philip Freeman).

Lægen dikterer beskrivelsen i MIRSK - notattype ”MR af cor”.

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

 

 • • Undersøgelsen kodes (dato = dikteringsdato, varighed 1 time) i den relevante ambulante indskrivning (art ”90”, rum ”MR”)

 • • Procedurekode XNK001 vurdering af scannings-billeder.

 • • Notatet skrives med overskriften:

 

01.01.01

KARDIOLOGISK AMBULATORIUM/DAGAFSNIT (afhænger at indskrivningen)

Beskrivelse af MR af cor fra xx.xx.xx (undersøgelsesdato):

 

 • • Eventuelt dikteret brev til pt. kodes med dags dato og besøgsart ”60” (se procedurevejledning s. 59 vedr. brevkorrespondancer)

 • • Herefter lægges notat i kladdeversion til dikterende læge til godkendelse/underskrift

 • • Efter lægens godkendelse kopieres selve MR-beskrivelsen til RIS-systemet

 • • Notatet afsluttes med: Skrevet og godkendt på vegne af over-/afdelingslæge xxxx/xx og der vælges ”R Endelig beskrivelse”

 • • Beskrivelse sendes automatisk via Opgavelisten til godkendelse

 • • I PAS-systemet sendes efter lægens godkendelse kopi af notatet til egen læge samt eventuelle øvrige instanser

 

FREMGANGSMÅDE PÅ INDLAGTE PATIENTER

 

 • • Notatet oprettes som Journalnotat i Clinical

 • • Kodes i IN,PRO med XNK001 vurdering af scannings-billeder med 1 times varighed

 • • Notat lægges derefter til godkendelse hos lægen

 • • Når notatet er godkendt, lægges notat videre til Danielle mhp. færdiggørelse i EasyViz mm