Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning for behandling af bevidsthedspåvirkning

Formål

At sikre korrekt og individuel undersøgelse og behandling af bevidsthedspåvirkede patienter.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Alt præhospitalt personale i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

AVPU: Alert – Verbal – Pain – Unresponsive.

 

Indikation

Patienter der scorer <A på AVPU.

 

Behandling

Behandlingen af den akutte bevidsthedspåvirkede/bevidstløse patient følger ABCDE – principperne:

 

 • • A: Lyt efter inspiratorisk eller ekspiratorisk stridor.

Evt. fremmedlegemer og løse proteser fjernes.

Sug fri for eventuelt blod og opkast.

Stramt siddende tøj løsnes eller fjernes fra halsen.

Behandl evt. fund: F.eks. kæbeløft, NPA, adrenalin inh. afhængig af kompetencer.

 

 • • B: Vurder respirationsfrekvens og dybde.

Lyt efter luftskifte på begge sider.

Mål saturation og evt. EtCO2

Ved mistanke om hypoksisk udløst bevidsthedspåvirkning gives minimum ilt 100% Hudson

maske.

Behandl evt. fund: F.eks. lejring, inhalationsmedicin, støtteventilation.

 

 • • C: Mærk efter puls. Vurder styrke, frekvens og regelmæssighed.

Kontroller central kapillærrespons.

Fugtighed på hud, klam/tør og farve.

Overvej EKG4 / EKG12

Behandl evt. fund: Trendelenburg, PVK, infusion, medicin.

 

 • • D: Vurder bevidsthedsniveau efter Glasgow Coma Score.

Kontroller pupiller.

Måling af blodsukker.

Ved mistanke om meningit, tjek for nakke/ryg stivhed, Kernig’s og/eller Brudzinsky’s tegn.

Ved mistanke om cerebral årsag, lav grov neurologisk undersøgelse.

Behandl evt. fund: F.eks. glukose, antidot.

 

Til hjælp for afdækning af D - problematik kan anvendes MIDASH – princippet:

 

 • • M: medicin – eller alkohol påvirkning

 • • I: infektion, herunder sepsis, meningitis og andre infektiøse tilstande

 • • D: diabetes, herunder hypo-/hyperglycæmi

 • • A: anoksi (iltmangel)

 • • S: stroke/slagtilfælde (cerebrale lidelser). Mistanke om akut apopleksi kontakt trombolysevagten

 • • H: hypo-/hypertermi

 

 • • E: Kontroller hud for misfarvning/udslæt/temperatur/evt. petekkier

For at afdække en eventuel årsag til den nedsatte bevidstløshed samt for at stille en aktionsdiagnose,

kan der ofte hentes hjælp i tilskuere, pårørende eller omgivelserne.

 

Vurdering og dokumentation

Observationer, vurderinger og behandling dokumenteres i PPJ

 

Bevidsthedspåvirkede patienter skal som minimum monitoreres for; Respirationsfrekvens, SAT, BT, puls, GCS, BS, pareser, pupilforhold, EKG4.

 

Bevidsthedspåvirkede patienter overvåges hyppigt, måling af vitale parametre måles og dokumenteres løbende.

 

Særlige forhold

Ved mistanke om traume som årsag til bevidsthedspåvirkningen, immobiliseres patienten efter vanlig

PHTLS-princip.

Der støtteventileres med mål om normocapni hvis:

  • • SpO2 er <90 med 100 % ilt

  • • Respirationsfrekvensen er <10 eller >30

  • • Respirationen er overfladisk.

(Såfremt EtCO2 ikke er validt, ventileres 10-12/minut).

 

Ud fra sygdomsbillede og aktionsdiagnose indledes behandling i henhold til specifikke medicin- og

behandlingsvejledninger og eget kompetenceniveau.

 

Ved fortsat GCS ≤ 9 skal akutlægebil altid tilkaldes. jf. regionale retningslinjer.

 

Referencer