Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved klargøring til urologisk dagkirurgi

Beskrivelse

Forberedelse til operation, enten ifm. lægesamtale eller ved selvstændig konsultation på sygeplejelinje

Forberedelsessamtale

 • • Udfylde henvisning til op-koordinator i samråd med læge.

 • • Registrere pt’s telefonnummer og oplysninger på pårørende

 • • Registrere tilstande f.eks. DM, AFLI, AK-behandling, kørestolsbruger, dement osv.

 • • Informere om Regionernes Bio og Genombank, udlevere informationsmateriale og evt. indhente undeskrift eller informere om mulighed for at aflevere ved operation. Patienten medgives kopi af delen med underskrift. Den underskrevne del lægges til scanning i Onbase. Patienten informeres om blodprøver – Profilen Urol – Bio. Husk at dokumentere at der er givet samtykke.

 • • Oprette standardplan og registrere relevante oplysninger.

 • • Informere om det præ- og postoperative forløb:

  • • Fasteregler: Faste i 6 timer før mødetid på operationsdagen. Må drikke tynde væsker til 2 timer før mødetid på operationsdagen, hvor det tilrådes at drikke 2 glas saft (sukkerfri saft eller vand for diabetikere).

  • • Informere om ventetiden på OP-dagen kan være lang.

  • • Medbring morgenurin på op-dagen og udlevere urinprøveglas (kun til URS/RIRS, V. PDD, skift af JJ-kateter). Ved ureteroskopi afleveres der stix i Amb. ved OP-klargøring jf. https://pri.rn.dk/Sider/35164.aspx.

  • • Informere om hårfjernelse ved at trimme/klippe jf. https://pri.rn.dk/Sider/9386.aspx. Informere om, at der er vejledning i indkaldelsesbrevet. (Orchiectomi, tumor testis, torsio testis)

  • • Tilråde god og grundig mundhygiejne og grundig vask før operation herunder navle og under forhuden.

  • • Medbring egen medicin i original emballage. Morgenmedicin administreres af sygeplejersker på afdelingen på operationsdagen.

  • • Pausering af AK-behandling: Medgive pt. information om pausering, samt evt. Bridging. Udlevere substitutionsbehandling i form af Innohep, samt vejledning og oplæring i selvinjektion.

  • • Informere pt. om op-dagen: Får tildelt seng, får armbånd, hospitalstøj, støttestrømper, målt TP, præmedicin, evt. taget bl.pr.

  • • Udskrivelse samme dag

  • • Kateter seponeres inden udskrivelse

  • • Smerter efter operation: Smerter fra operationsområde – Panodil som smertestillende samt indkøb af disse

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal have foretaget urologisk dagkirurgisk operation

Formål

At sikre en ensrettet information til patienterne der skal have foretaget et urologisk dagkirurgisk indgreb

At patienten er velinformeret og føler sig tryg inden, under og efter det operative indgreb